Laatste nieuws:
Wie gaat dit jaar de Cultuurprijs veroveren

Wie gaat dit jaar de Cultuurprijs veroveren?

Stabroeks culturele leven wordt jaarlijks door de Cultuurprijs extra in het zonnetje geplaatst. Vorig jaar werd de oorkonde en een geldprijs uitgereikt aan Stay Events. Wie gaat dit jaar de cultuurprijs veroveren?

Dit initiatief van de culturele raad, met volledige ondersteuning van het gemeentebestuur, is op zijn terrein hetzelfde als de viering van de sportlaureaten. Aangezien cultuur, in de ruime vorm bekeken, een bijzonder belangrijk element is in het welzijn van de mensen vond de cultuurraad, met volle instemming van het gemeentebestuur, dat personen/verenigingen uit de gemeente die zich op dit terrein verdienstelijk maken wel eens in de bloemen mogen worden gezet.

Iedereen kan een inwoner voordragen

Zoals het reglement voorziet komt er voor het jaar 2022 weer een PERSOON in aanmerking. Iedereen uit de gemeente kan, zowel persoonlijk als uit naam van een Stabroekse vereniging, een inwoner uit de gemeente voordragen om op basis van geleverde prestaties op het culturele vlak te worden bekroond. De leden van de algemene vergadering van de culturele raad zullen op basis van uw voordrachten beslissen of de prijs wordt toegekend en, indien ja, aan wie. Tijdens de Nieuwjaarsontmoeting 2023 van het socio- culturele leven, zaterdag 28 januari 2023 in zaal Moorland, wordt de uitverkoren persoon in de bloemen gezet.

Wat moet je doen om een persoon voor te dragen:

1. Je richt een brief aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 99 2940 Stabroek, t.a.v. de Cultuurdienst of je stuurt een mail naar cultuurdienst@stabroek.be. Hierin draag je een inwoner voor voor de cultuurprijs. Belangrijk is dat je duidelijk je eigen naam en adres vermeldt, dit om bij eventuele onduidelijkheden contact met je te kunnen opnemen.
De identiteit van de voordrager wordt niet bekend gemaakt.
2. Bij de brief geef je een korte maar volledige uitleg waarom je betrokken persoon voordraagt.
3. Deze gegevens moeten voor 20 november 2022 worden bezorgd.

Wij nodigen u van harte uit om actief mee te werken en een Stabroekenaar voor te dragen, er zijn er zeker genoeg die in aanmerking komen.

Belangrijk, de voorgedragen persoon moet in de gemeente wonen!

NIET VERGETEN, ZEKER DOEN!

Bron: gemeente Stabroek
Foto: Pixabay

Facebook6
Twitter
Follow Me
Tweet