Laatste nieuws:
2 oktober 2018 – Gedeputeerde Rik Röttger en Schepen Helmut Jaspers (Essen)

Werken vallei Kleine Aa zijn gestart

Werken Kleine Aa gunstig voor landbouw, vissen en droge voeten

De provincie Antwerpen participeert in het Europees samenwerkingsprogramma Interreg Triple C dat inzet op klimaatadaptatie via innovatief integraal waterbeheer. Het provinciaal deelproject betreft specifiek het stroomgebied van de Kleine Aa rond Essen. De werken zijn gestart en duren zo’n 80 werkdagen.

Wat gebeurt er?

De ingrijpende werken situeren zich in en om de Kleine Aa tussen Over d’Aa in Essen en de grens met Nederland. Aannemer Van Raak uit Ravels zal twee ruilverkavelingsstuwen verwijderen en vervangen door nieuwe meanders en een vistrap. De ingrepen zullen de wateroverlast stroomafwaarts beperken en bovendien de vismigratie vanuit Nederland naar Vlaanderen bevorderen. Dit is vooral goed nieuws voor het Bermpje dat sinds 2016 werd waargenomen in de Kleine Aa. Dit bodemvisje gedijt goed in Kempische beken met goede waterkwaliteit. Zijn aanwezigheid doet dus vermoeden dat de waterkwaliteit van de Kleine Aa verbetert.

Naast werken aan de Kleine Aa treft de provincie maatregelen om de landbouwafwatering duurzamer te maken. Zo komen er stuwtjes in de perceelsgrachten en zullen bestaande drainagesystemen peilgestuurd worden. Het dichtgegroeide grachtenstelsel in natuurgebied wordt geherwaardeerd door het terug open te maken.

Deelproject van Interreg Triple C

De Europese Unie draagt 60% van de financiering bij via het Interreg Triple C -programma. Rik Röttger legt uit wat Interreg wil bereiken: “Triple C zet in op klimaatadaptatie en staat voor Climate resilient, Community based, Catchment planning and management. Vlaamse en Nederlandse landbouwers en waterbeheerders bedenken en testen door middel van een deelbekkenaanpak slimme, doelmatige maatregelen die ten goede komen aan zowel het bodem- en waterbeheer als de bedrijfsvoering.”

Projectverantwoordelijke Bianca Veraart vult aan: “Door samenwerking met meerdere partners konden wij ervaring en kennis uitwisselen. We hebben dit deelproject volledig uitgetekend in nauw overleg met de landbouwers. Vooral voor de landbouwmaatregelen hebben we beroep gedaan op Nederlandse ervaring.”

Bron en foto’s: Provincie Antwerpen

Facebook12
Facebook
Twitter
Visit Us