Laatste nieuws:
Werken fietspad Bredabaan (N1)

Werken fietspad Bredabaan (N1)

Op 14 mei 2018 is aannemer Adams gestart met de aanleg van twee vrijliggende fietspaden langsheen de Bredabaan tussen de Eikendreef in Gooreind en het Kruispunt met de Sint-Jobsebaan te Brasschaat. Om de hinder voor het doorgaand en plaatselijk verkeer tot het minimum te beperken, worden de werken in 6 fases uitgevoerd.

Actuele info fase 2

De werken verkeren momenteel in fase 2. In deze fase worden nieuwe nutsleidingen aangelegd langs de westzijde van de rijbaan. Deze werken dienen klaar te zijn tegen 21 december 2018. De werken op het grondgebied van Wuustwezel zijn reeds klaar. Daarom zal de aannemer nu een eerste ‘moeilijk’ stuk riolering leggen tussen Kochdreef en Beukendreef. Dit zal gebeuren van 26 november tot 21 december.

Ondertussen werken de nutsmaatschappijen verder op grondgebied Brasschaat. Zij zijn momenteel bezig met het huis aan huis maken van overkoppelingen. Omdat hiervoor geen kranen nodig zijn, lijkt het alsof er ter plaatse niets gebeurt. Maar niets is minder waar.

Vanuit het Agentschap voor Wegen en Verkeer (eigenaar van de Bredabaan) en vanuit de politie kregen we geen toelating om de weg tijdelijk opnieuw open te stellen voor het verkeer. Dit is niet alleen veel te kostelijk voor de beperkte duur van een drietal weken, maar zou ook opnieuw een aanzuigeffect creëren van verkeer dat nadien weer geweerd moet worden uit de werfzone.

Verdere timing

-Fase 2 (tot 05/04/2019): Vanaf 2 januari zal de aannemer starten met de aanleg van de verdere riolering en het definitieve fietspad langs de westzijde van de rijbaan.
-Fase 3 (22/04/2019 – 14/02/2020): van 22 april 2019 tot 13 september 2019 werken nutsmaatschappijen langs de oostzijde van de rijweg. fietsers kunnen gebruik maken van het nieuw aangelegde fietspad langs de westzijde. Van 23/09/2019 tot 14 februari 2020 aanleg fietspad langs de onpare kant van de rijweg.
-Fase 4 (01/03/2020 – 05/03/2020): asfalteren van de rijweg. Enkel plaatselijk verkeer mogelijk. Het doorgaand verkeer dient de omleiding via de autostrade te volgen.
-Fase 5 (01/03/2020 – 05/03/2020): aanbrengen van belijningen en markeringen
-Fase 6 (01/03/2020 – 05/03/2020): Beplantingswerken. Fase 5 & 6 kunnen gelijktijdig met fase 4 uitgevoerd worden.
Deze planning is het streefdoel. Slechte weersomstandigheden of onvoorziene werkzaamheden kunnen hierin niet opgenomen worden en kunnen mogelijk voor een termijnverlenging zorgen.

Heb je nog vragen?

Vragen over de aanleg van het fietspad en het vernieuwen van de rijbaan?
Surf dan naar www.wegenwerken.be of bel 03 224 68 11
Vragen over de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel?
Surf naar www.pidpa.be of bel 0800 90 300
Algemene vragen?
Mail naar conducteur@wuustwezel.be of bel 03 690 46 32

Bron en foto: gemeente Wuustwezel

Facebook66
Facebook
Twitter
Visit Us