Laatste nieuws:

Werken E19 tussen Brecht en Loenhout richting Nederland

Vanaf vrijdag 19 oktober start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het tweede luik van het driedelige renovatieproject op de E19 ten noorden van Antwerpen. Dan wordt tussen Brecht en Loenhout het wegdek van de E19 grondig vernieuwd in de richting van Nederland.

De werken duren wellicht tot 26 november (onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden). Op weekdagen blijven er steeds twee versmalde rijstroken open in beide richtingen. ’s Nachts en tijdens weekends moet het verkeer richting Nederland meestal over één rijstrook. Op weekenddagen kan dit tot sterke verkeershinder leiden ter hoogte van de werfzone. AWV raadt weggebruikers dan ook aan om voor hun vertrek de verkeersinformatie op de radio en de website van het Vlaams Verkeerscentrum te raadplegen.

Grondige vernieuwing wegdek E19 op 3 locaties

Deze zomer is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met een driedelig renovatieproject op de E19 ten noorden van Antwerpen. In augustus werd het wegdek reeds gedeeltelijk vernieuwd ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Noord. Nu wordt het wegdek tussen Brecht en Loenhout aangepakt in de richting van Nederland. Tot slot staat volgend jaar het wegdek tussen Sint-Job-in-‘t-Goor en Kleine Bareel richting Antwerpen nog op het programma.

Nieuw wegdek tussen Brecht en Loenhout

Vanaf vrijdagavond 19 oktober starten de werken op de E19. Over een afstand van 5,5 km, vanaf het op- en afrittencomplex Brecht (nr. 3) tot net voorbij het complex van Loenhout (nr. 2), wordt het wegdek vernieuwd in de richting van Nederland. Op de linker- en rechterrijstrook worden de toplaag en een onderlaag vernieuwd. Op de pechstrook is enkel de toplaag asfalt aan vernieuwing toe. Daarnaast zal AWV ook de metalen vangrails op de middenberm vervangen door betonnen veiligheidsconstructies. De werken zullen ruim een maand in beslag nemen, tot 26 november. Vanaf maandagnacht 15 oktober kunnen er ‘s nachts al enkele voorbereidende werken plaatsvinden (bv. plaatsen van borden of aanbrengen tijdelijke wegmarkeringen) waarbij maximaal 1 rijstrook wordt ingenomen.

Meeste hinder verwacht tijdens weekends

In de richting van Antwerpen beschikt het verkeer tijdens de volledige periode van de werken over twee versmalde rijstroken. In de richting van Nederland is dat overdag op weekdagen ook zo, maar ’s nachts en tijdens de weekends moet het verkeer er meestal over één rijstrook passeren. Enkel tijdens het plaatsen en het wegnemen van de signalisatie moet het verkeer telkens gedurende één nacht over één rijstrook passeren in beide richtingen.
-Verkeer richting Antwerpen beschikt steeds over twee versmalde rijstroken (pechstrook en rechterrijstrook).
-Verkeer richting Nederland beschikt overdag op weekdagen over twee versmalde rijstroken (spookstrook en rijstrook door werfzone). Om dit mogelijk te maken zal er gewerkt worden met tijdelijke doorsteken in de middenberm die het verkeer naar de andere zijde van de snelweg leiden.

-’s Nachts (21u-06u) en tijdens de weekends beschikt het verkeer richting Nederland steeds over één rijstrook (de spookstrook). AWV en de aannemer engageren zich echter om ook ’s nachts en tijdens de weekends in de mate van het mogelijke twee rijstroken richting Nederland open te houden. Tijdens sommige nachten en weekends zullen er dus twee rijstroken beschikbaar zijn.

Tijdens de ‘herfstvakantie-weekends’ (26-29/10 en 2-5/11) wordt er om de hinder te beperken niet gewerkt en beschikt het verkeer in beide richtingen over twee rijstroken.
-Richting Antwerpen zijn alle op- en afritten steeds beschikbaar.
-Richting Nederland zal de afrit Brecht altijd open zijn. De oprit Brecht en de afrit Loenhout zijn overdag beschikbaar, maar ’s nachts en tijdens de weekends dicht. Verkeer voor de oprit Brecht volgt een omleiding via de Veldstraat en de Hoogstraatseweg (N144) naar de oprit van Loenhout. Verkeer voor de afrit Loenhout verlaat de snelweg al in Brecht en volgt dezelfde omleiding naar Loenhout. De oprit Loenhout zal vrijwel steeds open zijn, op één dag na (omleiding die dag via de N144 richting Loenhout, de Meerseweg/Terbeeksestraat richting Meer en via de N146 naar oprit Meer (nr. 1).

Raadpleeg actuele verkeersinfo

Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum verwachten tijdens de weekends de meeste verkeershinder, maar ook op weekdagen houden weggebruikers best rekening met vertraagd verkeer ter hoogte van de werken. Weggebruikers raden we aan om voor hun vertrek de verkeersinformatie op de radio en de website van het Vlaams Verkeerscentrum te raadplegen.

Snelheidsbeperking

Tijdens de werken geldt er ter hoogte van de werfzone een snelheidslimiet van 70 km/uur, in de doorsteken bedraagt de maximale toegelaten snelheid 50 km/u. De snelheidsbeperking komt zowel de veiligheid van de weggebruikers als de wegenarbeiders ten goede.

Goed om weten

Nieuwe wegfundering en nieuwe betonnen elementen hebben tijd nodig om uit te harden terwijl nieuw asfalt dan weer een tijdlang moet afkoelen. Tijdens die periodes zullen weggebruikers mogelijk geen werfactiviteit zien in de werfzone.

Weersgevoelig

De werken zijn zeer sterk afhankelijk van het weer. Zo kan het asfalteren en het betonneren niet doorgaan bij regenweer of koude temperaturen. In geval van ongunstige weersomstandigheden kan de planning dus nog wijzigen.

Meer info

De meest actuele info is steeds beschikbaar via de website www.wegenenverkeer.be/brecht. Geïnteresseerden kunnen zich via de site ook abonneren op een digitale nieuwsbrief van AWV over de werken.

Bron: gemeente Wuustwezel

Facebook91
Facebook
Twitter
Visit Us