Laatste nieuws:
Werken aan fietspaden langs Brechtsebaan/Eikenlei (N115) tegen begin maart 2017 afgerond

Werken aan fietspaden langs Brechtsebaan/Eikenlei (N115) tegen begin maart 2017 afgerond

Werken afgerond tegen begin maart 2017
In oktober brachten we u reeds op de hoogte van het feit dat de aannemer tijdens de opbraak van het oude fietspad asbest heeft aangetroffen in de dwarsvoegen van het fietspad. Hierop heeft AWV de werken tijdelijk moeten stilleggen zodat de omvang van het probleem kon worden bepaald en kon nagegaan worden hoe het asbest op een veilige manier verwijderd kan worden.

Intussen heeft de aannemer de werken hervat, maar het verwijderen van de voegen met asbest dient vanzelfsprekend erg secuur en omzichtig te gebeuren. Deze aanpak vereist meer handwerk waarbij het niet mogelijk is om alles meteen op te breken. De voegen worden met de nodige extra maatregelen voeg per voeg verwijderd wat uiteraard aanzienlijk meer tijd in beslag neemt, maar veiligheid is voor AWV steeds de eerste prioriteit.

Naast de onvoorziene omstandigheden ten gevolge van het asbest, hebben de werken ook enige vertraging opgelopen door weerverlet. Hierdoor heeft het agentschap de timing van het gehele project moeten bijstellen. We willen de aanleg van de nieuwe fietspaden nu tegen begin maart 2017 volledig afgerond hebben (mogelijk weerverlet meegerekend).

Zijstraat tijdelijk afgesloten
In december werkt de aannemer aan het fietspad langs de Eikenlei in Sint-Job-in-‘t-Goor. Ter hoogte van sluis 5 wordt daarvoor vanaf donderdag 1 december tot aan de kerstvakantie het kruispunt van de Eikenlei met de Sluisvijfbaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens die periode is het in- of uitrijden van de Sluisvijfbaan dus niet mogelijk via de Eikenlei. Het verkeer volgt plaatselijk een omleiding via de Vaartlaan en de Handelslei.

Bron: gemeente Brecht

JV

Facebook2
Facebook
Twitter
Visit Us