Welkom op de openbare vergadering vliegbasis Woensdrecht

Welkom op de openbare vergadering vliegbasis Woensdrecht

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu Woensdrecht vergadert op donderdag 6 oktober om 16:30 in het gemeentehuis van de gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3 in Hoogerheide. Inwoners van Essen die geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van de vliegbasis Woensdrecht, zijn ook welkom op deze vergadering.

De agenda luidt als volgt:

-Opening en mededelingen
-Mededelingen commandant vliegbasis
-Ingekomen/ uitgaande stukken
-Verslag vorige vergadering
-Klachtenrapportage
-Vervolg Ke naar Lden
-Begroting 2022
-Vergaderschema 2022
-Wat verder ter tafel komt
-Rondvraag
-Sluiting
De vergaderstukken zijn begin oktober digitaal beschikbaar op de website van de COVM Woensdrecht, bereikbaar via www.covm.nl.

Vragen

Voor vragen of informatie kun je contact opnemen met de secretaris van de commissie, Michiel Huijbregts. Je kan hem per e-mail bereiken op michiel.huijbregts@rijksoverheid.nl.

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu vliegbasis Woensdrecht bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en I&M, de provincies Noord-Brabant en Zeeland, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.

Bron: gemeente Essen
Foto: Noordernieuws.be

Facebook11
Twitter
Follow Me
Tweet