Laatste nieuws:
Gasstraat afgesloten

Wegenwerken Brechtsebaan

Tijdens de werken aan de rijbaan van de Brechtsebaan, vak Sint Jobsesteenweg-grens Overbroek en Brasschaat, wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd van 14 januari tot en met 8 februari. Er geldt ook beurtelings verkeer. Er wordt getracht de hinder te beperken.

Bron: gemeente Brecht
Foto: Pixabay

Facebook33
Facebook
Twitter
Visit Us