Laatste nieuws:
Wegen en Verkeer test 3D zebrapaden

Wegen en Verkeer test 3D zebrapaden

Wegen en Verkeer test 3D zebrapaden voor meer veiligheid

Op 3 plaatsen in Vlaanderen heeft het Agentschap Wegen en Verkeer zebrapaden aangelegd die een 3D illusie opwekken. Men wil zo onderzoeken of een 3D zebrapad de veiligheid van de voetgangers verhoogt. Het gaat om oversteekplaatsen op de N235 in Beersel, op de N730 in Bilzen en op de N148 in Antwerpen.

Een 3D zebrapad zorgt door aangepaste markering in verschillende kleuren voor een optische 3D illusie voor het aankomende verkeer. Het zebrapad lijkt als het ware boven de rijbaan te zweven. Zo wordt extra aandacht gevestigd op de overstekende voetgangers.

Als blijkt dat de veiligheid op de 3 oversteekplaatsen verbeterd is, komen er mogelijk meer van die zebrapaden in Vlaanderen.

Bron: Informatie Vlaanderen

Facebook27
Facebook
Twitter
Visit Us