Laatste nieuws:
week-van-de-afvalophaler

Week van de afvalophaler

Elke dag gaan honderden mensen de baan op voor de inzameling van het huishoudelijk afval in Vlaanderen. Ze trotseren hiervoor de weersomstandigheden maar ook het drukke verkeer. De ophaalwagens en de ophalers zijn met heel wat middelen uitgerust om dit op een veilige manier te doen. Toch hebben ze hun veiligheid niet volledig in eigen handen.

Uit een steekproef bij afvalinzamelaars in 2014 blijkt dat elke ophaler gemiddeld één keer per dag één geval van verkeersagressie ervaart, gaande van wild voorbijrazen tot fysiek en verbaal geweld. Dat betekent dat er dagelijks tussen 600 en 1.500 incidenten zijn. Dat alles is niet zonder gevaar voor de afvalophalers.

Elkaar begrijpen = elkaar respecteren
Alle intercommunales en gemeenten zetten een campagne op die oproept tot hoffelijk gedrag tegenover afvalophalers. “Elkaar begrijpen = elkaar respecteren” vormt de centrale insteek van de campagne. Wie elkaar begrijpt, zal elkaar ook veel meer respecteren. De campagne is niet enkel gericht naar de ophalers maar ook de parkwachters die dagelijks honderden containerparkbezoekers met raad en daad bijstaan.

Bedank de afvalophaler én parkwachter tijdens de ‘Week van de Afvalophaler’
Vanaf 14 november kan je op verschillende plaatsen bedankstickers vinden. Deze stickers kunnen tijdens de week van de afvalophaler op je vuilniszak of op een container in het recyclagepark gekleefd worden. Maar de stickers zijn maar een opstapje. Een opgestoken hand of een “merci” tijdens een ontmoeting met de parkwachter of ophaler doen zeker zoveel deugd.

Bron en foto: gemeente Wuustwezel

JV

Facebook3
Facebook
Twitter
Visit Us