Laatste nieuws:
We zijn met 21.000 in Wuustwezel

We zijn met 21.000 in Wuustwezel

Het aantal inwoners in onze gemeente blijft onverminderd stijgen. Op 31 december 2018 stond de teller op 20.995 inwoners of 303 mensen meer dan op het zelfde tijdstip het jaar voordien. Intussen werd de kaap van 21.000 inwoners gerond. Liza Ruhe Almeida is de gelukkige!

Natuurlijke aangroei

Het voorbije jaar telden we 189 geboorten en 154 overlijdens. Opnieuw een lichte daling van het aantal geboorten en dit jaar vooral een opmerkelijke daling van het aantal overlijdens.

Toenemende immigratie

In 2017 vonden vele mensen de weg naar Wuustwezel (nl.1.293), toch waren er ook 1.025 mensen die Wuustwezel verlieten.

Verdeling van de bevolking over de woonkernen

Deze 303 nieuwe inwoners wonen verspreid over de woonkernen van Gooreind (+108), Loenhout (+49) en Wuustwezel (+146). Vooral Gooreind beleefde in 2018 een sterke groei. Wuustwezel-centrum blijft wel veruit de grootste woonkern.

Aantal inwoners per woonkern in 2018:

Gooreind: 7.359
Wuustwezel-centrum : 9.323
(incl. Sterbos en braken)
Loenhout: 4.313

Wuustwezel ook een stukje internationaler

Het aantal vreemdelingen op ons grondgebied nam het voorbije jaar een beetje toe. Eind 2018 telden we 1.807 vreemdelingen, dit zijn er 98 meer dan in 2017. Nederland (1.030), Roemenië (393) en Polen (115) blijven veruit de belangrijkste landen van herkomst. Op het grondgebied van Wuustwezel verblijven momenteel meer dan 86 verschillende nationaliteiten.

Meer info
Burgerzaken – 03 690 46 09 – burgerzaken@wuustwezel.be

Bron en foto: gemeente Wuustwezel

Facebook14
Facebook
Twitter
Visit Us