Laatste nieuws:
Wateroverlast in Kalmthout veroorzaakte veel ellende

Wateroverlast in Kalmthout veroorzaakte veel ellende

De neerslag die op woensdag 19 juni 2019 viel in Kalmthout was van een ongeziene omvang: 120 l/m2. Dit is 1,6 maal de neerslag die er normaal in een maand valt.

Intense stortbui

De stortbui was intens, duurde een 2-tal uur en was heel lokaal. De gemeentelijke fase van het rampenplan werd dan ook afgekondigd en het crisiscentrum bijeen geroepen. In het crisiscentrum zit de burgemeester, de ambtenaar noodplanning, een communicatieverantwoordelijke, een vertegenwoordiger van de brandweer, de politie en de medische hulpverlening. Zij coördineren de hulpverlening en nemen indien nodig beleidsbeslissingen.

200 hulpverleners aan het werk

Van woensdagavond tot donderdagavond is de brandweer non-stop in de weer geweest om getroffen inwoners te helpen bij het wegpompen van water. Korpsen uit de hele regio snelden te hulp. Woensdagavond waren er zo’n 200 hulpverleners tegelijk aan het werk. De politiediensten sloten straten af die niet meer toegankelijk waren en regelden het verkeer. Vanuit het crisiscentrum werd er snel en veel gecommuniceerd via de website van de gemeente en de sociale media. De burgemeester stond de pers te woord en ging donderdag de schade opmeten en poolshoogte nemen bij de getroffen inwoners over hun vragen en noden.

Grote schade

De schade bij inwoners is groot: kelders en gelijkvloerse verdiepingen liepen onder, meubels geraakten beschadigd, elektriciteit viel uit… Enkele horecazaken, winkels en handelaars waren genoodzaakt om donderdag de deuren te sluiten. Na het wegtrekken van het water, bleef er veel slib en vuil achter op het openbaar domein.

De gemeente doet een aanvraag bij het Rampenfonds. Maar mensen die schade geleden hebben, moeten in eerste instantie bij hun verzekering aankloppen. Wateroverlast wordt gedekt door de brandverzekering.

We wensen iedereen die getroffen is door de wateroverlast veel goede moed. Dank aan alle hulpverleners en inwoners die mee de handen uit de mouwen steken om de gevolgen van de wateroverlast aan te pakken.

Voor al je niet-dringende vragen en opmerkingen kan je tijdens de kantooruren terecht op info@kalmthout.be of 03 620 22 16.

Bron en foto: gemeente Kalmthout

Facebook156
Facebook
Twitter