Laatste nieuws:
Wat waren jullie reacties op de conceptnota Beleidsplan Ruimte Essen?

Wat waren jullie reacties op de conceptnota Beleidsplan Ruimte Essen?

We gaan even terug in de tijd. In mei en juni 2021 kon elke Essenaar zijn opmerkingen geven op de conceptnota Beleidsplan Ruimte Essen. De conceptnota legt in grote lijnen de ambities op vlak van ruimtelijk beleid vast voor de komende twintig jaar.

Van alles reacties die de gemeente ontving, werd een synthese gemaakt waarop ook een antwoord volgde. Onderaan deze pagina kan je deze opmerkingen en antwoorden bekijken. In het vervolgtraject van het beleidsplan wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met deze opmerkingen. Ze worden bovendien verwerkt in de opmaak van de strategische visienota en de beleidskaders ‘open ruimte’ en ‘leefbare dorpen’.
De publieke consultatie voor de conceptnota Beleidsplan Ruimte Essen was een eerste dialoog met officiële instanties, belangenorganisaties en bewoners. De gemeente wil ook graag meer informele ontmoetingen via publieke infoavonden maar het coronavirus maakt dit zeer moeilijk. De gemeente zoekt naar een alternatief om zo veel mogelijk mensen aan het woord te kunnen laten.

Meer informatie over het Beleidsplan Ruimte Essen vind je hier.

Download hier de synthese van de inspraakreacties op de conceptnota.

Bron: gemeente Essen
Foto: Noordernieuws.be

Facebook14
Twitter
Follow Me
Tweet