Laatste nieuws:
Wat met de Nispense Chinees

Wat met de Nispense Chinees?

Wat zijn de toekomstplannen met het voormalige Chinees restaurant in Nispen? Een vraag die de gemeenteraden aan beide zijden van de grens bezighoudt.

Hotel voor arbeidsmigranten

Het grote witte pand, net over de grens, staat alweer enkele jaren leeg. Het heeft verschillende bestemmingen gehad: het was een discotheek, een casino en tenslotte een Chinees restaurant. Een nieuwe eigenaar zou plannen hebben om er opnieuw een discotheek of een ‘hotel voor arbeidsmigranten’ te vestigen en dat roept vragen op in de gemeenteraden aan beide kanten van de grens, die in Essen werden verwoord door Dirk Smout (N-VA/PLE) en Marc Scheepers (VB). Burgemeester Van Tichelt (CD&V) verduidelijkte dat er twee zaken door elkaar worden gehaald: er is sprake geweest van een hotel voor arbeidsmigranten aan de ‘nieuwe grens’, op de Ringweg dus, maar er zijn noch in Essen, noch in Roosendaal, concrete plannen bekend voor dit pand. Hij gaf verder aan dat het om een privé-initiatief zou gaan, niet te verwarren met overheidsopvang voor bijvoorbeeld personen, die een asielaanvraag hebben ingediend. Arbeidsmigranten zijn personen die hier verblijven om hier (meestal tijdelijk) te werken, bijvoorbeeld in het kader van een detachering. Tom Bevers (N-VA/PLE) vulde nog aan dat je eigenlijk ook geen ‘hotel voor arbeidsmigranten kan oprichten’, je kan alleen logies aanbieden en dan moet je afwachten wie daar gebruik van wil maken.

Bron en foto: N-VA/PLE
Foto: ©Google Street View

Facebook62
Twitter
Follow Me
Tweet
Nelen R - Timmerwerken - Dakwerken