Laatste nieuws:
Wat doen bij verlies van bagage?

Wat doen bij verlies van bagage?

Elke dag gaan er in de luchthavens van de hele wereld duizenden stuks bagage verloren. Meestal gaat het om reiskoffers die ingecheckt worden op vluchten met een overstap. Wat moet u doen als uw bagage niet op bestemming aankomt?

Meer dan 50% van alle bagageverlies is te wijten aan bagage die verkeerd werd doorgestuurd bij een vlucht met overstap. Maar de bagage kan ook verloren raken omwille van een leesprobleem van de barcode, een verkeerde behandeling of een vergissing in de etikettering. Toch wordt verloren gewaande bagage uiteindelijk nog heel vaak op bestemming gebracht, maar dan wel met een vertraging van meerdere uren of dagen.

Drie stappen bij verlies van bagage

1. De aangifte
-Van zodra u zeker bent van de vertraging of van het verlies van uw bagage, moet u zich onmiddellijk melden bij de balie van de bagagedienst van de luchthaven of van de luchtvaartmaatschappij.
-U zal er een PIR-formulier moeten invullen “Property Irregularity Report” (eveneens geldig voor bagage die bij aankomst beschadigd is) met uw persoonlijke gegevens, het inschrijvingsnummer van uw bagage (barcode), vluchtgegevens (reisticket of inschepingskaart) en een beschrijving van de verloren bagage en voorwerpen. Op basis van dit formulier zal de maatschappij de opzoekingen kunnen starten en uw bagage traceren.
-Vergeet niet het ontvangstbewijs van uw aangifte te vragen.
-Meestal wordt de bagage binnen de 48 uur teruggevonden. Bagage wordt pas officieel verloren beschouwd na een tijdspanne van 21 dagen. Indien uw bagage wordt teruggevonden, zal ze kostenloos worden afgeleverd op het adres dat u in uw aangifte hebt opgegeven.

2. Aankopen voor eerste levensbehoeften
-Na aangifte van diefstal of verlies van uw bagage zullen sommige luchtvaartmaatschappijen u een tasje meegeven met enkele onontbeerlijke (verzorgings)producten of zullen ze (beperkt) tussenkomen in de aanschaf van allernoodzakelijke toiletartikelen of kledij. In de meeste gevallen is deze tegemoetkoming niet van toepassing indien het gaat om een terugvlucht naar uw domicilie.
-Hebt u een reisbijstandscontract of een bagageverzekering? Afhankelijk van de onderschreven formule zal de bijstandsverlener tussenkomen om u een koffer met persoonlijke voorwerpen na te sturen of een vergoeding te betalen voor de kosten van dringende aankopen.

3. De schadevergoeding
-U kunt een vergoeding aanvragen aan de luchtvaartmaatschappij, rekening houdend met de wachttermijnen. Aangezien een stuk bagage pas officieel verloren wordt geacht vanaf 21 dagen, zal uw aanvraag tot schadevergoeding door de vervoerder ook pas vanaf die termijn in rekening worden genomen.
-In een arrest heeft het Europese Hof bepaald dat de luchtvaartmaatschappijen tot 1.100 eur schadevergoeding moeten betalen in geval van verlies van bagage en dit per bagage en per reiziger. De schadevergoeding bij het gemeenschappelijk gebruik van een koffer zal slechts worden toegekend indien de reizigers kunnen aantonen dat ze dezelfde koffer deelden.
-Voor alle bijkomende informatie over de voorziene schadevergoedingen, kunt u best contact opnemen met uw luchtvaartmaatschappij.
-Zie ook de website van FOD Economie over verlies of beschadiging van bagage.

Nuttige tips:

-Indien uw bagage niet op bestemming zou toekomen: bewaar uw kalmte en denk in eerste instantie aan de aangifte. Vergeet ook niet dat de overgrote meerderheid van de verloren bagage uiteindelijk wordt teruggevonden!
-Verwittig de personen die u opwachten dat u waarschijnlijk later zal toekomen, omwille van de administratieve aangifteprocedure. Denk er ook aan om de taxidienst te verwittigen indien u voorafgaandelijk een taxi had besteld.
-Indien u met meerdere gezinsleden samen op reis gaat, is het aanbevolen om uw kledij te verdelen over verschillende valiezen. Indien één koffer verloren zou gaan, zal u dan altijd iets vinden om aan te trekken in de koffers die wel op bestemming zijn toegekomen.
-Noteer uw naam en contactgegevens (waaronder uw gsm-nummer) op een etiket (voldoende discreet) dat u op uw bagage plakt of vasthecht. Plak ook een naametiket binnenin uw bagage. Dit zal het makkelijker maken om de identiteit van de eigenaar te bewijzen.
-Ervoor zorgen dat de bagage herkenbaar is (bijvoorbeeld met een specifieke zelfklever of een kleurige bagageriem) is zeker een goed idee om de bagage snel en gemakkelijk terug te vinden op de bagageband. Verwijder echter alle verwijzingen naar voorafgaandelijke reizen die verwarrend zouden kunnen zijn voor de doorstroom van uw bagage.
-Sommige bedrijven, zoals e-lostbag, bieden een identificatie- en opvolgingssysteem van de bagage dankzij het gebruik van een elektronische chip die in de bagage wordt bevestigd. Dit systeem is interessant voor zover de identificatiedienst van de verloren bagage over het geschikte toestel beschikt om de chip te lezen.
-Een bagageverzekering zal u vergoeden voor de inhoud van uw gestolen bagage. Maar wees voorzichtig, want niet alle voorwerpen zijn gedekt en de restwaarde van gedekte voorwerpen daalt snel naarmate ze ouder worden. U moet ook kunnen bewijzen dat u de eigenaar bent (aankoopbewijs, factuur, enz.).

Bron: Europe-assistance.be
Foto: Pixabay

Facebook26
Twitter
Follow Me
Tweet