Laatste nieuws:
Wat betekent het coronavirus voor de gemeentelijke dienstverlening

Wat betekent het coronavirus voor de gemeentelijke dienstverlening?

De gevolgen van het coronavirus op de gemeentelijke diensten is voorlopig klein. De grootste maatregel die we moeten treffen, is de sluiting van lokaal dienstencentrum ‘t Gasthuis tot en met 13 april 2020.

De gemeente volgt de adviezen van de Federale Overheidsdienst Binnenlands Bestuur. Een van die adviezen is om indoor evenementen van 1.000 personen af te gelasten. In Essen vinden er de eerstkomende weken geen evenementen van die grootte plaats.

Lokaal dienstencentrum sluit de deuren

Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid neemt een maatregel om (kwetsbare) ouderen te beschermen. Die maatregel houdt in dat alle lokale dienstencentra worden gesloten tot en met 13 april 2020. De lokale dienstencentra organiseren activiteiten voor mobiele ouderen (al dan niet met een beginnende zorgbehoefte). Het risico op besmetting met het virus is reëel. De deuren van het lokaal dienstencentrum ‘t Gasthuis in de Nollekensstraat gaan dan ook onmiddellijk dicht.

Er is dus geen mogelijkheid om warme maaltijden te eten en de activiteiten gaan niet langer door. De Minder Mobielen Centrale en de Handicar blijven wel hun diensten aanbieden zoals voorheen.

De meest kwetsbare bezoekers van het dienstencentrum, blijven we uiteraard wel helpen. We zoeken een oplossing voor de grootste noden van deze bezoekers.

Woonzorgcentra gaan dicht

Woonzorgcentra De Bijster en Sint-Michaël sluiten de deuren voor externe bezoekers tot en met het einde van de paasvakantie. Externe zorgverstrekkers, stagiaires, geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële taken krijgen wel toegang.

De boodschap is duidelijk: blijf uit de buurt van oudere en verzwakte personen, tenzij er echt geen alternatieven zijn. Deze boodschap geldt niet alleen voor woonzorgcentra, maar voor de hele samenleving. Onze gezamenlijke plicht is om besmetting bij de meest kwetsbaren te voorkomen.

De serviceflats en polikliniek

De gemeente zal de bewoners van de serviceflats sensibiliseren en hen attent maken op de algemene richtlijnen die voor de hele bevolking gelden. Mochten deze richtlijnen strenger worden, dan zal de gemeente deze onmiddellijk toepassen.

Voor de polikliniek verandert er niets. De dienstverlening blijft zoals ze is.

Scholen nemen extra voorzorgsmaatregelen

Scholen in Vlaanderen gaan nog verder dan de algemene richtlijnen voor de hele bevolking (vermijd situaties waar veel mensen samen komen en verminder contacten tussen een mogelijk besmette persoon en gezonde personen).

Als basisprincipe geldt dat je volwassenen en externen die niet op school moeten zijn uit de school houdt en het contact tussen kinderen en volwassenen beperkt. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen. Concreet betekent dit dat scholen zich beperken tot lesgeven. Activiteiten zoals groepsreizen, opendeurdagen, excursies enzovoort gaan niet door. De gemeente heeft twee onderwijsinstellingen: Muzarto, academie voor woord, muziek, dans en beeld en de gemeentelijke basisschool Wigo. Ook zij houden zich aan bovenstaande richtlijnen.

Geen klasbezoeken in de bib

De werking van de bibliotheek gaat verder als gewoonlijk. Tijdens de maand maart is het Jeugdboekenweek en dan verwacht de bib 60 klassen. Deze klasbezoeken worden afgelast, in overeenstemming met de adviezen van de Vlaamse Overheid.

Wat met jeugd- en sportkampen?

Voorlopig zijn er geen speciale maatregelen voor jeugdactiviteiten. De kriebelsportweek en omnisportweek die de gemeente tijdens de paasvakantie organiseert, gaan voorlopig door.

Grote manifestaties in Essen

Zoals eerder gezegd, worden indoor evenementen vanaf 1.000 bezoekers afgelast en dat zeker tot en met 31 maart. De jobbeurs op 24 maart verwacht niet zo’n groot aantal bezoekers en vindt plaats zoals gepland. Als er natuurlijk teveel standhouders afzeggen, of de adviezen vanuit de overheid veranderen, kan het dat de jobbeurs niet doorgaat. We volgen dit op de voet!

Er zijn nog geen tekenen dat de paasmarkt op maandag 13 april niet zou kunnen doorgaan. Dit is trouwens een buitenactiviteit dus zijn de risico’s op besmetting kleiner.

De tentfuiven Horrordonk op 4 april en Release op 10 april verwachten ook minder dan 1.000 bezoekers en zullen, zoals het er nu naar uitziet, plaatsvinden.

Op vrijdag 13 maart heeft de gemeente 3 voorstellingen gepland waarbij telkens 50 tot 70 kinderen aanwezig zijn. We volgen de richtlijnen van de scholen en vermijden onnodige samenkomst van grote groepen kinderen. De voorstellingen worden uitgesteld.

Alle info over het coronavirus
De adviezen kunnen elk moment wijzigen. De gemeente volgt deze adviezen op de voet en zal communiceren over eventuele wijzigingen. Alle informatie over het virus vind je op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

Facebook38
Facebook
Twitter