Laatste nieuws:
Warme acties door PITO Stabroek

Warme acties door PITO Stabroek

Nu de dagen kouder en donkerder worden, heeft PITO Stabroek enkele warme acties op touw gezet om mensen die het wat moeilijk hebben een hart onder de riem te steken. Ook onze leerlingen namen zelf initiatieven om hun warm hart te tonen.

Verder kijken dan de onderwijsactiviteiten

Rafaël van Gogh, technisch adviseur coördinator van PITO, licht de vier acties toe: “We moeten in deze zware en vreemde tijden als school verder kijken dan de onderwijsactiviteiten. We maken deel uit van de maatschappij en willen onze leerlingen ook bewust maken van het feit dat een klein gebaar soms een groot verschil kan maken voor wie zich niet goed in zijn vel voelt. We moeten hen oog leren hebben voor de zorgen en noden van de mensen rondom hen.” Met deze initiatieven wil PITO laten zien dat zij, met alle TSO- en BSO-leerlingen, alle leerkrachten en het directieteam, een warme school zijn met oog voor de maatschappelijke realiteit.

Hartverwarmend

“Nu de feestperiode nadert en we ons voorbereiden op sobere feestdagen, zijn initiatieven als deze extra hartverwarmend. Het is mooi te zien hoe onze vakleerkrachten hun leerlingen niet enkel kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ook burgerzin en engagement voor goede doelen”, beaamt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor het Provinciaal Onderwijs die de initiatieven van PITO Stabroek bewondert. “Dergelijke acties tonen aan het brede publiek dat deze provinciale school verder kijkt dan enkel de klasmuren. We zijn dan ook trots op al de inzet die er geleverd is om deze warme acties te organiseren en om te tonen dat PITO een school is waar ook het socio-emotionele aspect zeker aan bod komt.”

#Zorgvoorlicht

Bjorn Van Endert en Tijs Cuypers, twee leerlingen van het vierde jaar Plant, dier en milieu offerden veel vrije tijd op aan het organiseren van hun #Zorgvoorlicht-acties. Ze vroegen inwoners van gemeenten rondom de school via Facebook om hun huis te versieren met lichtjes, om zo al vanaf eind oktober de donkere dagen op te fleuren. Vervolgens trokken ze op eigen initiatief met de fiets rond in Stabroek, Hoevenen, Kapellen, Wuustwezel, Kalmthout, … Tijdens hun tocht fotografeerden ze de verlichte straten en postten achteraf de beelden opnieuw in hun Facebookgroep. En hun plannen gaan verder: ook in de kerstvakantie is er nog vanalles op til. Deze twee jongeren hebben zeker het hart op de juiste plaats!

Schrijf eens een brief naar een bewoner van een woonzorgcentrum

Vanuit een persoonlijke betrokkenheid organiseerde leerkracht Nederlands Arga Diels in haar klassen een brievenactie. Haar leerlingen uit het eerste jaar hebben in de les brieven geschreven aan senioren in woonzorgcentra, die door de veiligheidsmaatregelen amper bezoek krijgen. De brieven werden op maandag 14 december overhandigd aan WZC Aalmoezenier Cuypers en Villa Ter Molen in Stabroek. De leerlingen maakten er een persoonlijke boodschap van, een warm gebaar waarmee ze onze senioren laten voelen ze niet vergeten worden. Hopelijk brengt dit een beetje vreugde en een lach op het gezicht van de lezers.

Rode Neuzen op PITO

Zoals elk jaar had PITO grootse plannen voor Rode Neuzen Dag. Interne ondersteuner en leerkracht Julie Lejeune nam dit project in handen. Ze verduidelijkt: “Het psychische welzijn van onze leerlingen is een grote bezorgdheid voor ons en we willen daar dan ook graag veel aandacht aan besteden. Alle goeie ideeën ten spijt, stak corona een stok in onze wielen. Toch hebben we nog een coronaveilige Rode Neuzen Kuur gehouden.” Dit hield in dat de leerlingen in hun klasbubbel konden kijken naar een filmpje waarin Jonas Van Geel het woord nam en waarin zij op coronaveilige manier een weerbaarheidstraining kregen vol getuigenissen, humor en muziek als rode draad.

vzw SuperNils

Toen het directieteam via de media de oproep van Robert Scheltjens hoorde, kon de school niet anders dan in gang schieten. Zijn zoon Nils, ‘SuperNils’, is in 2016 overleden aan leukemie en had daarvoor zijn schoolcarrière op PITO afgerond. Er werd gevraagd om kaartjes te sturen naar de hematologieafdeling van het UZA, om mensen die vechten tegen deze ziekte en daardoor al vaak in quarantaine zitten, een hart onder de riem te steken. Alle klassen en personeelsleden hebben kaartjes kunnen ondertekenen, die ondertussen bezorgd werden aan Robert Scheltjens. Nils zal op PITO altijd warme herinneringen oproepen en de school wil door deze actie de patiënten van nu veel moed toewensen in deze lastige periode.
Door deze vier acties wil PITO in deze moeilijke en donkere weken graag tonen dat ze een school zijn met een hart. “Welzijn en geluk, warmte en betrokkenheid, dat zijn waarden waar we als school ook veel belang aan hechten,” zegt Raf Van Bergen, adjunct-directeur van PITO. “Naast een geslaagde en kwalitatieve opleiding aanbieden, is ook letten op het socio-emotionele welzijn van onze leerlingen, leerkrachten en de mensen rondom ons een belangrijke taak van de school,” vult adjunct-directeur Corina de Groot aan. “We hopen dat mensen die PITO niet kennen op deze manier ervaren dat wij een school zijn met een warm hart,” sluit adjunct-directeur Daniëlle Segers af.

Bron en foto: Provincie Antwerpen

Facebook83
Facebook
Twitter