Laatste nieuws:
Wapenstilstand 2020 - Boodschap van de burgemeester

Wapenstilstand 2020 – Boodschap van de burgemeester

Traditioneel houdt de burgemeester jaarlijks een toespraak op 11 november naar aanleiding van Wapenstilstand. In dit coronajaar dragen we zijn boodschap graag uit via digitale weg.

Wapenstilstand – 11 november 2020

Vorig jaar hadden we ons niet kunnen voorstellen dat we vandaag op deze bescheiden manier Wapenstilstand zouden herdenken.

102 jaar geleden werd er gefeest omdat de “Groote Oorlog” voorbij was. Maar wat soms vergeten wordt, is dat tijdens die feestelijkheden ook een enorme grieppandemie heerste: de Spaanse Griep. In België alleen al zouden er 282.000 mensen aan sterven.

102 jaar later herhaalt zich zo’n pandemie. Wie had vorig jaar durven denken dat we vandaag geconfronteerd zouden worden met het coronavirus, dat al duizenden slachtoffers heeft gemaakt en onze samenleving helemaal ontwricht.

Een ontwrichte samenleving leidt tot angst en onzekerheid en dat is een voedingsbodem voor haat, polarisering en vijandschap. We merken dat elke dag, op sociale media, bij de presidentsverkiezingen in Amerika, maar ook dichter bij huis, in Europa en in België. Mensen schamen er zich niet meer voor om racistische uitspraken te doen of om groepen mensen tegen elkaar op te zetten. Simpele oneliners vervangen een debat van spraak en tegenspraak, elke nuance wordt beschouwd als verloren tijd en een compromis wordt gezien als een nederlaag. Dat alles maakt dat we in een gevaarlijke tijd zijn terechtgekomen.

Een gevaarlijke tijd, want de Eerste Wereldoorlog leert ons dat geopolitiek dobbelstenen snel en onverwacht kunnen vallen. De opkomst van China ten nadele van de Verenigde Staten, een Europa dat verdeeld is, Rusland dat zich opnieuw tracht te bewijzen, de opwarming van het klimaat met verhuizingen en landbouwcatastrofes wereldwijd, het gebruik van cybertechnologie als een nieuw wapen … Kortom: de wereld is meer en meer heel snel ontvlambaar. De kleinste onvoorzichtigheid kan leiden tot een wereldwijde ontploffing.

Vandaar dat het zo belangrijk is om stil te staan bij Wapenstilstand. Bij het belang van de vrede. Want alleen vrede brengt vrijheid en welvaart. Haat en vijandschap brengen verstikking en armoede.

Gaston Van Tichelt
burgemeester

Bron en beeldmateriaal: gemeente Essen

Facebook31
Facebook
Twitter