Laatste nieuws:
Wanneer heb je recht op een sociale huurwoning

Wanneer heb je recht op een sociale huurwoning?

De laatste jaren zijn de woonprijzen opmerkelijk gestegen en het is dus lang geen evidentie dat iedereen betaalbaar kan wonen. Zo is het huren van een woning op de private markt voor heel wat gezinnen een erg moeilijke zaak geworden. De oplossing? Een sociale woning huren, maar wie heeft er recht op?

Voorwaarden voor een sociale huurwoning

Voor alle duidelijkheid: niet iedereen kan zomaar rekenen op een sociale huurwoning. Vanuit de Vlaamse Overheid zijn er diverse parameters opgelegd. Op volgende punten moet je letten wanneer je een sociale woning wenst te huren.

Je leeftijd

Wanneer je je wil inschrijven of als huurder toegelaten wil worden van een sociale huurwoning, moet je alvast minstens achttien jaar oud zijn. Dit geldt ook voor mensen die ouder zijn dan 18, maar hun minderjarigheid verlengd zagen worden door de rechter, zoals bij bijvoorbeeld een aangeboren verstandelijke handicap.

Kan je je inschrijven als je jonger bent dan 18? Zeker wel, maar enkel onder de volgende voorwaarden:

-Je bent ontvoogd. Dat betekent dat je wettelijk geen ouders of familieleden hebt die voor je zorgen. Dit kan beslist worden via de familierechtbank.
-Je woont al begeleid zelfstandig.
-Je wilt zelfstandig wonen en een erkende dienst zal je hierin begeleiden.

Je verblijf

Wie kans wil maken op een sociale huurwoning, moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister, of beschikken over een referentieadres. Wie een verplicht inburgeraar is, moet daarnaast kunnen aantonen dat hij of zij bereid is om het inburgeringstraject te volgen.

Je inkomen

Niet iedereen maakt kans op een onderkomen in een sociale huurwoning. Zo zijn er maximale inkomensgrenzen vastgesteld. Hierbij wordt gekeken naar het opgetelde inkomen van vier jaar eerder van alle meerderjarige kandidaat-huurders. Was er geen inkomen in 2014, dan wordt er gekeken naar het inkomen van de jaren daarna. Had je vier jaar geleden een te hoog inkomen, maar is dat door omstandigheden niet meer het geval, dan wordt er gekeken naar het huidige inkomen.

Voor 2017 zijn volgende inkomensgrenzen van toepassing:

-24.092 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste.
-26.111 euro voor een alleenstaande met een handicap.
-36.137 euro, verhoogd met 2.020 euro per persoon ten laste in alle andere gevallen.

Je eigendom

Een heel belangrijke, want zowel jij als je gezinsleden mogen niet reeds (gedeeld) eigenaar zijn van een woning of van een perceel bestemd voor woningbouw, zowel in binnen- als buitenland. Ook mag je geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waar jij of een van je gezinsleden een woning in heeft ondergebracht. Voor een kandidaat-huurder van een sociale assistentiewoning wordt er tot tien jaar teruggegaan om de eigendomsvoorwaarde na te gaan.

Je taalbereidheid

Communicatie met de sociale verhuurder en met andere huurders is belangrijk. Vandaar dat er gevraagd wordt om een mondelinge (basis)kennis van het Nederlands. Is dat niet het geval, dan wordt er gekeken of de kandidaat-huurder bereid is om de taal aan te leren. Voor het niveau van het Nederlands wordt er gestreefd naar een niveau dat overeenkomst met de richtwaarde A1 van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen.

Met deze informatie kan je nagaan of je in aanmerking komt om kandidaat-huurder te worden. Ben je niet zeker of jij dan toch niet kandidaat-huurder kan worden, kan je dit altijd even navragen bij een Sociale Huisvestigings Maatschappij in jouw buurt.

Bron: Zimmo.be
Foto: Pixabay

Facebook95
Facebook
Twitter
Visit Us