Laatste nieuws:
Vuurwerkverbod Provincie Antwerpen

Vuurwerkverbod Provincie Antwerpen

Het Overlegcomité herinnerde ons aan het belang van het goed naleven van de bestaande contactregels, ook tijdens de eindejaarsdagen. Om de nakende feestdagen op een veilige manier te laten verlopen, feestvierders niet te verleiden om samen te komen in grote groepen om naar vuurwerk te kijken én duidelijkheid te bieden voor de hele provincie, vaardigt gouverneur Cathy Berx een verbod uit op het bij zich hebben van vuurwerk en het gebruik ervan.

Tot en met 15 januari 2021 is het voor het volledige grondgebied van de Provincie Antwerpen verboden om ontploffend vuurwerk, feestvuurwerk (behalve categorie F1) en seinvuurwerk bij zich te hebben. Het verbod is aanvullend op het nationale verbod op het gebruik van bepaalde pyrotechnische artikelen, zoals geregeld bij ministerieel besluit van 28 november en komt er o.m. op vraag van de burgemeesters uit de provincie.

Inhoud van de provinciale politieverordening:

1. Voor het volledige grondgebied van de Provincie Antwerpen is het verboden om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten in de openbare ruimte of wanneer de kans bestaat dat het afgevuurde materiaal terecht kan komen op of in de openbare ruimte (artikel 1).
2. In de openbare ruimte van het volledige grondgebied van de Provincie Antwerpen is het zichtbaar particulier bezit, het vervoer, het tonen, uitstallen evenals elke voorbereidende handeling voor het ontsteken of doen knallen of oplaten van de in artikel 1 vermelde producten, verboden tot en met 15 januari 2021 (artikel 2).
3. Tot en met 15 januari 2021 is het voor het volledige grondgebied van de Provincie Antwerpen verboden om ontploffend vuurwerk, feestvuurwerk (behoudens categorie F1) of seinvuurwerk, bij zich te hebben zonder toelating van een bevoegde autoriteit. Minderjarigen jonger dan 16 jaar mogen overigens nooit in het bezit zijn van vuurwerk, behalve als dit wettelijk is toegelaten (artikel 3).

Het politiebesluit treedt onmiddellijk in werking en geldt tot en met 15 januari 2021. Het moet samen worden gelezen met het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en, meer specifiek artikel 7 van datzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 28 november 2020. Dat schrijft voor dat het gebruik van bepaalde pyrotechnische artikelen verboden is, zowel op privaat domein als in de openbare ruimte.

Ook burgemeesters uit de provincie drongen tijdens de overlegmomenten van 18 november en 10 december 2020 aan op een verbod op het zichtbaar bezit en afvuren van vuurwerk voor het volledige grondgebied van de provincie met het oog op de duidelijkheid en uniformiteit.

Lees hier de politieverordening

Bron: PZ Grens
Foto: Pixabay

Facebook116
Facebook
Twitter