Laatste nieuws:
Vuurwerk in Essen tijdens de nacht van 31 december op 1 januari 2022

Vuurwerk in Essen tijdens de nacht van 31 december op 1 januari 2022

Tijdens de nacht van 31 december 2021 op 1 januari 2022 deden zich twee ‘explosies’ voor in Essen, met vuurwerk of een combinatie van vuurwerk met andere stoffen.

Uiterst gevaarlijk

De eerste ontploffing deed zich voor in de wijk ‘Molenheide’, de tweede op het kruispunt Stationsstraat met de Kloosterstraat. Er werd gelukkig niemand gekwetst en de schade is zeer beperkt, maar de politie wijst er op dat dergelijk ‘vuurwerk’ niet alleen verboden is, maar bovendien uiterst gevaarlijk is voor zowel diegenen die het laten afgaan, als voor de omstaanders of voor toevallige passanten.

Vuurwerk is geen speelgoed!

Vuurwerk bestaat eigenlijk uit explosieve stoffen die onder gecontroleerde omstandigheden kunnen worden ontstoken. Vuurwerk leent zich niet om mee te experimenteren. Het vraagt een bijzondere vakkennis van de stoffen en een uiterste voorzichtigheid van diegenen die het vuurwerk manipuleren. De politie stelt een onderzoek in naar diegenen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Het draagvlak voor ‘vuurwerk’ is zeer beperkt bij de bevolking. Er waren tijdens de eindejaarsperiode talrijke telefonische oproepen om deze vorm van overlast te melden. De federale overheid is verantwoordelijk voor de verkoop van vuurwerk, die wel aan voorwaarden is gebonden, maar vuurwerk is eigenlijk relatief vrij verkrijgbaar. De lokale overheid kan dit niet verbieden. De Vlaamse overheid heeft vorig jaar bij decreet een poging gedaan om de verkoop te beperken, maar dit decreet werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof, omdat Vlaanderen daarvoor niet bevoegd wordt geacht.

Dodelijke incidenten

De lokale overheid tracht het afsteken te reglementeren door dit aan een vergunningsplicht te onderwerpen, de uren te beperken van 00:00 tot 00:30 en de aard van het af te steken vuurwerk te beperken tot ‘geluidsarm’ vuurwerk. In de praktijk is ook dit helaas niet handhaafbaar. Meer dan tien jaar geleden was er een dodelijk incident bij het afsteken van vuurwerk in onze politiezone en elk jaar opnieuw kan je lezen dat er doden vallen bij de manipulatie van vuurwerk. De vraag kan gesteld worden of de verkoop van vuurwerk niet beter zou voorbehouden worden aan professionelen.

Bron: PZ Grens
Foto: Pxhere

Facebook101
Twitter
Follow Me
Tweet