Laatste nieuws:
VRkeer leert kinderen veiliger virtueel fietsen

VRkeer leert kinderen virtueel veiliger fietsen

Bevordering van de verkeersveiligheid is een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van de politiezone Brasschaat evenals in het bestuursakkoord 2019-2024 van de gemeente Brasschaat. De politiezone Brasschaat biedt een scala aan verkeersveiligheidsopleidingen en -trajecten aan aan scholen en andere doelgroepen. Op 2 maart 2023 stelde zij haar nieuwste verkeersveiligheidsopleiding ‘VRkeer’ voor in de Basisschool Mater Dei MTH.

VRkeer leert kinderen veiliger virtueel fietsen2

Virtual Reality-bril

Dankzij een Virtual Reality-bril, gekoppeld aan een stuurtje, oefenen leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de lagere school en het eerste middelbaar in een virtuele omgeving ‘levensechte’ verkeerssituaties in. Via een attractieve, educatieve game worden heel doelgericht belangrijke verkeersvaardigheden (afslaan, voorrangsregels toepassen, dode hoek, …) geoefend en aangeleerd in 21 levels. Het betreft een aanvulling/vervollediging op het grote fietsexamen langsheen de Brasschaatse verkeerseducatieve routes, gesimuleerd in realistische verkeerssituaties. De leerlingen krijgen onmiddellijk visuele feedback en ook de leerkracht behoudt via een digitaal dashboard overzicht van de vorderingen van de leerlingen. De politiezone Brasschaat is de eerste in de regio die VRkeer aankoopt. Ze biedt de scholen op haar grondgebied de mogelijkheid om het materiaal gratis te ontlenen en te gebruiken in de klassen en de kinderen zo voor te bereiden op de eindtermen rond verkeersveiligheid.

VRkeer leert kinderen veiliger virtueel fietsen3

Unieke, educatieve tool

VRkeer is een unieke, educatieve tool die geen gelijke kent in de Vlaamse markt. De applicatie werd ontwikkeld door Virtual Learning is Reality en Aeroplane XR, in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Moev en Mobiel21 als inhoudelijke partners. Voor het didactische aspect werd er samengewerkt met Odisee en UGent. Het project wordt ondersteund door IMEC en heeft nationaal en nternationaal prijzen gewonnen (https://vimeo.com/376789867 en https://www.vrkeer.app/)

Scholen kunnen een aanvraag tot ontlening van VRkeer doen via de website: Verkeersprojecten PZ Brasschaat (verkeerspreventiebrasschaat.be). Op de website wordt het volledige aanbod van verkeersveiligheidsprojecten toegelicht dat de politiezone Brasschaat aanbiedt, in samenwerking met de gemeente.

Bron en foto’s: Politiezone Brasschaat

Facebook6
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen