Vrijetijdsverbinder kan aan de slag in Kapellen

Vrijetijdsverbinder kan aan de slag in Kapellen

Kapellen krijgt een subsidie van € 40.000 van het departement Cultuur, Jeugd en Media en het Agentschap Opgroeien van minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) om het project “#delink” uit te rollen.

Hiermee wil het gemeentebestuur een duurzame samenwerking tussen organisaties, die actief zijn in de vrije tijd van kinderen en van jongeren in de jeugdhulp en tussen het lokale bestuur stimuleren, met het oog op het versterken van het recht op vrije tijd voor alle kinderen en jongeren in de jeugdhulp. De subsidieaanvraag werd ingediend in maart en midden juni positief beoordeeld met een score van 79%.
Met de subsidie wil het gemeentebestuur binnenkort een ‘vrijetijdsverbinder’ aanwerven. Dat is een sociaal werker, verbinder en bruggenbouwer die inzet op het verlagen van de drempels en die gezinnen of de jeugd faciliteert bij het inschrijven voor en het deelnemen aan allerlei activiteiten.

Foto: Pxhere

MLH

Facebook6
Twitter
Follow Me
Tweet