Laatste nieuws:
Vraag je ’zorgtoelage 21+‘ of ’zorgtoelage 21-‘ aan

Vraag je ’zorgtoelage 21+‘ of ’zorgtoelage 21-‘ aan

Heb je veel zorg nodig en heb je een beperkt inkomen? Dan kom je misschien in aanmerking voor de gemeentelijke ‘zorgtoelage 21+’ of ‘zorgtoelage 21-’. Met die premie van 250 euro per jaar wil de gemeente Kalmthout haar meest zorgbehoevende inwoners een steuntje in de rug geven.

Sinds 1 januari 2017 kan je de zorgtoelage opnieuw aanvragen. Goed om weten: de voorwaarden voor het gezamenlijk belastbaar inkomen zijn verruimd.

Voor wie is de zorgtoelage?
• Je bent een inwoner van Kalmthout.
• Je bent zorgbehoevend en ouder dan 21 jaar? Dan vraag je de ‘zorgtoelage 21+’ aan.
• Je staat in voor de opvoeding van een zorgbehoevende die jonger is dan 21 jaar? Dan vraag je de ‘zorgtoelage 21-’ aan.
• Zorgbehoevenden die in een residentiële voorziening (bv. woonzorgcentrum, residentiële voorziening voor personen met een handicap…) verblijven, komen niet in aanmerking.

Hoe kan je ‘zorgbehoevendheid’ aantonen?
• Zorgtoelage 21+: met een attest BEL-foto (min. 27 punten) of attest medisch-sociale schaal voor integratietegemoetkoming en tegemoetkoming hulp aan bejaarden (min. 9 punten)
• Zorgtoelage 21-: met een attest bijkomende kinderbijslag

Welke inkomensvoorwaarden worden gehanteerd?
Gezamenlijk belastbaar inkomen
• Max. 18.215,40 euro voor alleenstaanden
• Max. 24.287,22 euro voor gehuwden en samenwonenden
• Die bedragen worden verhoogd met 20 % per eerste persoon ten laste en met 10 % per tweede en volgende persoon ten laste.
• Het gezamenlijk belastbaar inkomen vind je terug op het aanslagbiljet van de personenbelasting.

Kadastraal inkomen (K.I.)
Als je één of meerdere woningen hebt, mag de som van de (niet-geïndexeerde) kadastrale inkomens (KI) niet meer bedragen dan 1750 euro. Het KI vind je terug op het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing.

De reglementen ‘zorgtoelage 21+’ en ‘zorgtoelage 21-’ en de aanvraagformulieren kan je downloaden op: www.sociaalinfopuntkalmthout.be/zorgtoelage.

Je kan de documenten ook ophalen in dienstencentrum De Groten Uitleg (Kerkeneind 20) en OCMW Kalmthout (Heuvel 39).

INFO:
03 641 63 53 (elke werkdag tussen 9 en 12 uur)

Bron en foto: gemeente Kalmthout

JH

Facebook3
Facebook
Twitter
Visit Us