Laatste nieuws:
Voorzorgsmaatregelen PFOS bodemverontreiniging

Voorzorgsmaatregelen PFOS bodemverontreiniging

Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelt een aantal voorzorgsmaatregelen op naar aanleiding van de PFOS bodemverontreiniging in de omgeving van de 3M-site in Zwijndrecht. De gemeente Essen valt buiten de perimeter van tien kilometer. Wel onderzoeken we of de stoffen ook in Essen zouden zijn gebruikt.

Wat zijn PFAS en PFOS?

PFAS zijn chemische stoffen die, bijvoorbeeld, worden gebruikt in schoonheidsproducten, afdichtingsmiddelen, textiel… Van een aantal PFAS is bekend dat ze schadelijk kunnen zijn, waaronder ook PFOS. De producten zijn niet afbreekbaar en verspreiden zich vooral via grondwaterstromen, grondverplaatsingen en in mindere mate via de lucht. Zo mag je in een zone van 5 km tot 10 km rond de site (waaronder ook delen van Kapellen, Stabroek, Schoten en Brasschaat) maximaal één eigen geteeld ei per persoon per week consumeren. Voor alle andere wijken die buiten deze perimeter vallen, neemt het Agentschap Zorg en Gezondheid voorlopig geen maatregelen.

Wat betekent dit voor Essen?

De gemeente Essen valt volledig buiten de perimeter van tien kilometer. Daarom worden er geen onmiddellijke maatregelen getroffen. Wel onderzoeken we of de stoffen ook in Essen zouden gebruikt zijn en zo ja – waar dat het geval is. Aan de hand van die gegevens bepalen we of er actie moet worden ondernomen.

Meer info

https://www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay