Laatste nieuws:
Voorwaarden Vlaamse energielening aangepast

Voorwaarden Vlaamse energielening aangepast

Wijziging van de voorwaarden.
In samenwerking met 29 gemeenten en het OCMW staat IGEAN in voor het verstrekken van de Vlaamse energielening. Dit maakt dat iedereen energiebesparende werken aan zijn woning kan uitvoeren en dit met een goedkope (2%) of een renteloze lening (0%). Deze woning moet in één van de deelnemende gemeenten liggen. Sinds 2013 heeft IGEAN zo meer dan 1.250 leningen toegekend. Aan de IGEAN energielening zijn geen dossierkosten verbonden.

De voorwaarden van de energielening worden binnenkort aangepast.

Wat er verandert:
-De groep voor de renteloze lening (sociale doelgroep) wordt uitgebreid. Zo komen ook de beschermde afnemers (sociaal tarief voor gas en elektriciteit) en huishoudens met een belastbaar inkomen tot en met 30.060 euro in aanmerking voor een lening aan 0%.
-Ook particulieren die hun woning verhuren aan een erkend Sociaal Verhuurkantoor kunnen beroep doen op een renteloze lening.
-Helemaal nieuw is dat niet-commerciële instellingen (vzw’s, scholen, ziekenhuizen, …) en coöperatieve vennootschappen een energielening kunnen afsluiten aan 1%.
-De maximum-looptijd van de lening wordt verlengd naar 10 jaar voor niet-commerciële instellingen en de sociale doelgroepen. Voor de andere particulieren wordt de nieuwe termijn maximum 8 jaar.
-Het bedrag voor een lening wordt verhoogd naar 15.000 euro. De kandidaat kan meerdere leningen aanvragen, vooropgezet dat de optelsom van deze leningen binnen dit maximumbedrag blijft.

Let op: Vanaf 1.01.2019 wordt de goedkope lening (2%) en de lening aan SVK-verhuurders volledig geschrapt. De 1% lening voor verenigingen blijft nog bestaan tot 31.12.2019. Vanaf dan kan enkel de sociale doelgroep nog energieleningen krijgen.

Bron en foto: gemeente Wuustwezel

JH

Facebook9
Facebook
Twitter
Visit Us