Vooruit en cd&v voeren ambitieus beleid gericht op mooie toekomst Essen

Vooruit en cd&v voeren ambitieus beleid gericht op mooie toekomst Essen

De Essense gemeenteraad keurde op 20 december de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan goed. Daarmee krijgt het college het volle vertrouwen om het beleid verder te zetten, investeringen te doen en Essen klaar te maken voor de toekomst. Dankzij een slim beleid kan Essen de energiecrisis en de vele prijsverhogingen doorstaan, en kunnen de verenigingen zelfs rekenen op een nog grotere ondersteuning!

Uitdagingen aanpakken

Gaston Van Tichelt (cd&v, burgemeester): “We leven in een wereld vol crisissen. Als gemeente ondervinden we natuurlijk ook de gevolgen ervan, maar tegelijk zijn het uitdagingen die we graag aanpakken. Gelukkig hebben we vroeger al meer dan andere gemeenten geïnvesteerd in LED-openbare verlichting. Daar dragen we nu vruchten van. Maar evengoed ben ik fier op onze slagkracht tijdens corona, op de warme opvang van Oekraïners en op de geslaagde wijkgespreksavonden. En op tal van andere projecten die werden afgerond.”

Bij de beste leerlingen van de klas

Op vele vlakken is Essen bij de beste leerlingen van de klas: de professionele manier van opvang van Oekraïense vluchtelingen, de aanpak van de energiecrisis, het Beleidsplan Ruimte, de aanleg van de begraafparken en de aanpak van het huisartsentekort zijn daar maar enkele voorbeelden van. Hiernaast werden er nog andere mooie zaken verwezenlijkt, zoals bv. de aanleg van de Kammenstraat, de aanleg van WilderTnis en de invoering van de gele papiercontainer.

Polyvalent cultuurcentrum

Helmut Jaspers (Vooruit, schepen van leefmilieu en cultuur): “Ik ben blij met de voortgang voor ons nieuw polyvalent cultuurcentrum. We hebben de grond in erfpacht genomen waar we het centrum gaan bouwen. In 2023 werken we het bouwplan verder uit en in 2024 gaat de eerste schop in de grond. Ongelooflijk veel verenigingen zullen er gebruik van kunnen maken. Trouwens, in 2023 verhogen we de subsidies voor verenigingen met maar liefst 15 percent!”

Sociale gemeente

Dirk Konings (cd&v, schepen van financiën): “Een financieel beleid moet vooral slim zijn. Dat wil zeggen: vooruitziend. De tering naar de nering zetten maar tegelijk ervoor zorgen dat de gemeente toekomstgericht kan werken en kan blijven investeren én dat we een sociale gemeente blijven, een gemeente waar vrijwilligers omarmd worden. Met schulden die laag blijven zodat we de rekening niet doorschuiven naar later!”

Andere uitschieters

Het polyvalente cultuurcentrum is een speerpunt voor de cd&v-Vooruit-coalitie. Enkele andere uitschieters voor 2023 springen er eveneens uit:

  • De verhoging van het budget voor de buurtspeelpleintjes (€ 150.000)
  • Een nieuwe website www.essen.be (€ 85.000)
  • De heraanleg van de Sint-Jansstraat en nieuw plein aan het station van Wildert (€ 733.000)
  • De aanleg van een inclusief multimove pad (€ 70.000)
  • De heraanleg van voetpaden in het centrum en langs de Kalmthoutsesteenweg (€ 700.000)
  • De verdere opwaardering van het park Oude Pastorij (€ 122.500)

Bron: SN
Foto: Google Street View

Facebook30
Twitter
Follow Me
Tweet
Nelen R - Timmerwerken - Dakwerken