Laatste nieuws:
Volop aandacht voor Coming Out Day in Regenbooggemeente Roosendaal

Volop aandacht voor Coming Out Day in Regenbooggemeente Roosendaal

In de gemeente Roosendaal mag je zijn wie je bent. Daar werken we als Regenbooggemeente al hard aan. Helaas ervaren veel lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI+-ers) nog steeds een gevoel van onveiligheid en uitsluiting, een gebrek aan acceptatie. Met het actieprogramma Roosendaal Regenbooggemeente maakt Roosendaal werk van bewustwording en acceptatie van LHBTI+-ers. Rondom Coming Out Day op 11 oktober wordt hier een extra publiciteitboost aan gegeven.

Wethouder Klaar Koenraad: “Drie gebeurtenissen deze zomer maakten dat ik dacht we zijn er nog lang niet! Het EK voetbal, waarbij de regenboogkleuren door de FIFA werden gebannen uit stadions. De anti-homowetgeving in Hongarije, die het land terug naar de middeleeuwen stuurt. En de 14-jarige Frédérique die werd aangevallen, gewoon om wie ze is. We zeggen dan allemaal wel “je mag zijn wie je bent”, maar deze -en veel meer- voorbeelden lijken het tegenovergestelde te bewijzen. Meningen zijn uitgesprokener, er ontstaan ‘kampen’ en steeds vaker ‘explodeert’ het. Voor veel maatschappelijke onderwerpen, maar vooral voor LHBTI+-acceptatie geldt: er is nog een lange weg te gaan. Maar die gaan we samen aan. In onze gemeente mag je zijn wie je bent”.

Coming Out Day 2021: lokale bewustwordingscampagne Wereldwijd vindt ieder jaar op 11 oktober Coming Out Day plaats.

Die dag wordt er wereldwijd aandacht besteed aan het moment dat een LHBTI+ -er voor zijn/haar/hun seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt: het uit de kast komen oftewel de coming-out.

In Roosendaal geven we dit jaar, in de aanloop naar 11 oktober en op de dag zelf, uitgebreid aandacht aan Coming Out Day.
• In de vorm van een fotocampagne in de openbare ruimte, waarvoor 10 inwoners, jong en oud, geportretteerd en gequote werden. De campagne is te zien op 25 Arriva stadsbussen, op de citydisplays, abri’s en de digitale toegangsborden.
• In de bibliotheek in Roosendaal zijn in oktober 2 fototentoonstellingen te zien en er komt o.a. een regenboog-leestafel. De bibliotheek in Wouw vertoont ook een fototentoonstelling, waarin LHBTI+ ouderen centraal staan. Meer informatie op de website van de bibliotheek.
• Bioscoop C- cinema vertoont op 10-11-13-14 en 17 oktober twee prachtige films: Anne+ en Supernova. Reserveren via www.c-cinema.nl/filmaanbod-roosendaal (klikken op de datum).
• Op 11 oktober wordt de regenboogvlag gehesen op de Markt, draagt onze stadsdichter Babette van Rijt een gedicht voor en is ook wethouder Koenraad aanwezig. Die ochtend bezoeken basisschoolleerlingen de bioscoop om de film Anne+ te bekijken. En er volgt een ludieke actie, waarbij een bus met diverse gasten door de gemeente toert, locaties aandoet en mensen spreekt.

Roosendaal regenbooggemeente zijn we al een tijdlang mee bezig

De gemeente Roosendaal werd in 2018 Regenbooggemeente. Daarmee zet de gemeente zich de komende jaren in voor alle LHBTI+-ers. We streven ernaar dat iedereen, en dus ook zij, zich meer geaccepteerd gaan voelen. En geaccepteerd worden. Dit proces kost tijd en heeft focus nodig. In Roosendaal ligt die focus op: Opleiden en trainen; Personen op belangrijke posities in organisaties, zoals scholen en welzijnsorganisaties, worden getraind, zodat zij mede kunnen zorgen voor de veiligheid van LHBTI+-ers. Zij hebben een signaal- en voorbeeldfunctie. Het vergroten van bewustzijn en kennis: Informatie vergroot kennis, kennis vergroot het bewustzijn. Ons doel is om seksuele- en genderdiversiteit beter bespreekbaar te maken, wat moet leiden tot acceptatie en respect voor elkaar.

Roosendaal heeft niet stilgezeten

Sinds 2018 is er al veel gedaan en zijn diverse mooie initiatieven ontstaan. Die zijn weliswaar niet voor iedereen zichtbaar, daarom benoemen we er hier een aantal. Medewerkers van verschillende organisaties in Roosendaal zijn dankzij trainingen over seksuele- en genderdiversiteit meer bewust van LHBTI+ personen en hun leefwereld. Op enkele middelbare scholen is seksuele- en genderdiversiteit opgenomen in het lesprogramma en is een GSA netwerk gevormd. GSA staat voor ‘gender and sexuality alliance’, een netwerk van ambassadeurs. Er worden Roose50+ ontmoetingsmomenten georganiseerd voor inwoners van 50 jaar en ouder die tot de LHBTI+ doelgroep behoren.

Bron: gemeente Roosendaal
Foto: Pixabay