Laatste nieuws:
Vlaming is hardleers voor buitenlandse overtredingen

Vlaming is hardleers voor buitenlandse overtredingen

Ondanks de vele waarschuwingen blijven Vlamingen de buitenlandse verkeersregels overtreden. Het achterhaalde idee dat buitenlandse boetes toch niet op onze deurmat belanden, zit bij velen nog steeds ingebakken.

Hoewel het aantal buitenlandse boetes lichtjes afnam – van 6,8% in 2014 naar 5,9% in 2015 – blijven we massaal een slechte beurt maken in de landen rondom ons. Driekwart van alle boetes worden uitgeschreven in Frankrijk en Nederland. Het procentuele aantal boetes uit Frankrijk neemt af van 61% naar 53%, maar dat cijfer moet gerelativeerd worden. Omdat ook meer andere Europese landen hun boetes proberen te innen in België, neemt het relatieve belang van Frankrijk af. Hoe langer hoe meer landen sturen hun verkeersboetes namelijk naar ons thuisadres. Doordat nu reeds 13 landen de CBE-richtlijn (Cross Border Enforcement) toepassen, kunnen gegevens van de buitenlandse overtreders gemakkelijker uitgewisseld worden bij zware overtredingen. De landen die kentekengegevens uitwisselen zijn Oostenrijk, Bulgarije, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Hongarije, Kroatië, Italië, Litouwen, Luxemburg, Nederland en Polen. Het gevolg is dat het aandeel Franse boetes daalt en van andere landen stijgt.

Lagere snelheidsmarges
De relatieve daling van het aantal boetes uit Frankrijk betekent echter geenszins we ons minder laten vangen bij onze zuiderburen. Frankrijk blijft dan ook zwaar inzetten op snelheidscontroles en gebruikt daarvoor de nieuwste technologie. Het aantal trajectcontroles is sterk toegenomen. Momenteel telt Frankrijk 100 trajectcontroles tegenover de 39 stuks in 2013. Het aantal mobiele radars is gestegen naar meer dan vijfhonderd. Volgens VAB zit de verklaring voor het hoog aantal snelheidsboetes in Nederland en Frankrijk in het strengere controlebeleid. De technische marge ligt in Nederland en Frankrijk ook iets lager dan in België. Nog belangrijker is dat beide landen deze marge ook strikt toepassen. Dit verschilt met het soms wat te lakse controlebeleid in België waar ruimere marges worden gehanteerd om een overvloed aan af te handelen processen-verbaal te vermijden.

Parkeerboetes
Omdat 71% van de verkeersboetes minder dan 100 euro bedraagt, vermoedt VAB dat het veelal gaat over snelheidsovertredingen op autosnelwegen. Snelheidsovertredingen binnen bebouwde kom vallen namelijk dikwijls duurder uit. In Frankrijk worden 3 op de 4 verkeersboetes voor snelheidsovertredingen uitgeschreven op een autosnelweg of een Route Départementale, waar men sneller mag rijden dan 50 km/u. Wie daar minder dan 20 km/u te snel rijdt krijgt een boete van 68 euro, die bij directe betaling tot 45 euro beperkt blijft. Snelheidsboetes voeren nog steeds de hoofdtoon van de buitenlandse boetes, maar het aandeel parkeerboetes neemt toe. Afgelopen jaar was zelfs 15% een parkeerboete. De stijging van het belang van parkeerboetes is vooral het gevolg van de strenge Nederlandse parkeercontroles. We begaan meer parkeer- dan snelheidsovertredingen in Nederland. Nederland int deze voortaan dankzij een bilateraal akkoord met België. 5 op de 10 verkeersboetes in Nederland zijn parkeerovertredingen.

Bron en foto: VAB

JH

Facebook5
Facebook
Twitter
Visit Us