Laatste nieuws:
Vlaams Belang kiest resoluut voor onze landbouwers

Vlaams Belang kiest resoluut voor onze landbouwers

Dinsdag 28 juni bracht het Vlaams Belang het Programmatische Aanpak Stikstof kortweg PAS aan voor de agenda van de gemeenteraad van Essen.

Meer dan 180 bezwaarschriften

Dit omdat het PAS in onze gemeente de talrijk aanwezige landbouwbedrijven onnodig hard zou kunnen treffen, hierbij ook rekening houdend met het feit dat we kort bij het havengebied liggen. Daar wordt door de industrie een veel grotere uitstoot van stikstof gerealiseerd, terwijl er nauwelijks restricties voor zijn. De Vlaams Belang fractie heeft voorgesteld om een negatief advies uit te brengen voor 1 augustus, vermits er nu al reeds meer dan 180 bezwaarschriften in onze gemeente werden ingediend.

Landbouwnijverheid wordt zwaarder gestraft

De fractie N-VA/PLE vroeg in een amendement om, in tegenstelling tot het agendapunt, juist een positief advies te geven en er op deze manier dus openlijk ervoor uit te komen, dat de landbouwnijverheid zwaarder gestraft moet worden voor de uitstoot van stikstof dan de industrie. Volgens coalitiepartners CD&V – Vooruit antwoordde schepen Jaspers dat men er al heel lang van op de hoogte was dat dit er zat aan te komen, alhoewel het PAS in huidige vorm nog maar vanaf 23 februari 2022 bekend is. Een negatief advies uitspreken zien ze dus kennelijk niet zitten.

Dit bewijst nog maar eens dat Vlaams Belang de enige partij zijn die resoluut achter onze landbouwers staat. “Enkel Vlaams Belang ziet blijkbaar nog het nut en de bijdragen van onze Vlaamse landbouwers, dit is bijzonder jammer”, aldus Marc Scheepers, fractieleider voor Vlaams Belang in Essen.

Bron en foto: Vlaams Belang Essen

MS

Facebook286
Twitter
Follow Me
Tweet