Vlaams Belang Kalmthout teleurgesteld over advies gemeente stikstofakkoord

Vlaams Belang Kalmthout teleurgesteld over advies gemeente stikstofakkoord

Het gemeentebestuur van Kalmthout heeft een advies opgesteld naar aanleiding van de uiteindelijk 163 ingediende bezwaarschriften tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse Regering. In het advies schuift de gemeente negen voorstellen naar voor, waarmee het stikstofakkoord, volgens hen, rekening moet houden. Vlaams Belang Kalmthout reageert ontgoocheld.

De heisa rond het PAS-akkoord (stikstofakkoord) blijft aanhouden. Ook in Kalmthout, een gemeente met veel landbouwers, blijft het stikstofakkoord de gemoederen verhitten. CD&V heeft een absolute meerderheid in Kalmthout, maar is ook lid van de Vlaamse Regering die het stikstofakkoord mee heeft onderhandeld en goedgekeurd. De partij is momenteel dan ook in een moeilijke spreidstand tussen de belangen van de lokale landbouwers en de belangen van de Vlaamse Regering.

Gematigder standpunt

Tegen 1 augustus moest de gemeente een advies opstellen naar aanleiding van de 163 bezwaarschriften die ze heeft ontvangen. In Essen deed men dit al. Daar koos de lokale CD&V radicaal voor het stikstofakkoord van de Vlaamse Regering en verwierp men dus de ingediende bezwaarschriften. In Kalmthout neemt men een gematigder standpunt in, naar aanleiding van de druk en verschillende acties van de lokale Vlaams Belang afdeling. Het gemeentebestuur verzet zich niet tegen het stikstofakkoord, maar stelt wel een lijst van negen adviezen voor. Bovendien erkent het gemeentebestuur ook dat er heel wat lokale landbouwers en ketenpartners getroffen zullen worden door het PAS-akkoord en dat de impact ruimschoots onderschat wordt.

Advies te beperkt

Vlaams Belang Kalmthout, die zich al enkele maanden hevig verzet tegen dit stikstofakkoord, reageert teleurgesteld. “Het stikstofakkoord treft ontegensprekelijk onze lokale ondernemers en moet dus van tafel. Dit advies was een perfecte kans om duidelijk te maken, dat wij het stikstofakkoord in Kalmthout niet aanvaarden. De gemeente heeft deze kans gemist”, aldus een ontgoochelde voorzitter Stefan Haes. Volgens Vlaams Belang Kalmthout zijn een aantal elementen positief, maar is het advies te beperkt, de adviezen te vaag en durft de gemeente geen duidelijke keuze te maken. “Wat de lokale landbouwers nu nodig hebben is steun en zekerheid, maar dat krijgen ze duidelijk niet van dit bestuur”, aldus Haes.

Foto: Pixabay

SH

Facebook51
Twitter
Follow Me
Tweet