Laatste nieuws:
Virtueel praatcafé dementie Noorderlicht

Virtueel praatcafé dementie Noorderlicht

De verschillende coronamaatregelen die werden genomen, verplichtten iedereen ertoe om niet meer in groepen samen te komen.

Dit betekende voor alle praatcafés dementie in Vlaanderen, dat hun programma’s werden geannuleerd. Tegelijkertijd ontstond er bij de organisatoren de vraag hoe ze mantelzorgers van personen met dementie kunnen blijven ondersteunen.

Nieuwe mogelijkheid

Schoorvoetend ontstond het idee om de mantelzorgers ‘online’ bij elkaar te brengen en te ondersteunen. Het betekende de start van het ‘virtueel praatcafé dementie’. Een ‘virtueel praatcafé dementie’ kan evenwel nooit een praatcafé in levende lijve vervangen, maar betekent wel een nieuwe mogelijkheid om mantelzorgers te ondersteunen en de zorg voor personen met dementie bespreekbaar te maken. Het kan zelfs in de toekomst complementair werken en mee deel uitmaken van het programma. Voor mantelzorgers van mensen met dementie, die anders niet naar een praatcafé kunnen komen omwille van de partner die nog thuis woont, wordt het plots wél mogelijk om live informatie te kunnen ontvangen.

Hoe gaat Praatcafé Dementie Noorderlicht hierbij te werk

-Over een bepaald thema rond dementie wordt een korte film opgenomen.
-Via de gangbare promotiekanalen verneemt u het thema en de mogelijkheid zich in te schrijven, om de link naar het beeldmateriaal te ontvangen.
-Gedurende een 14-tal dagen bent u in de gelegenheid het filmpje te bekijken, waar en wanneer het u past.
-Mogelijk (of mogelijk niet) hebt u vragen, bedenkingen of nood aan ontmoeting na het zien van het filmpje.
-Daarom zal op een afgesproken datum en tijdstip een dementie-deskundige, samen met een moderator, gedurende één uur online aanwezig zijn om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Gewoon luisteren kan ook. Om de kwaliteit van het online gebeuren te kunnen waarborgen, is het aantal deelnemers beperkt!

U dient in te schrijven via e-mailadres: info@noorderlicht-praatcafe-dementie.be Dit is om het beeldmateriaal te ontvangen en u desgewenst in te schrijven voor de online-vragensessie: het virtueel praatcafé

Concreet voor november

Het thema ‘Veranderend gedrag bij dementie’ wordt zeer duidelijk uitgelegd en in beeld gebracht door dementie-deskundige Nadia Hainaut van Expertise Centrum Orion.
Wilt u de link naar het beeldmateriaal te ontvangen, stuur dan een mail naar info@noorderlicht-praatcafe-dementie.be U ontvangt dan begin november een mail met de benodigde link.
Wenst u deel te nemen aan het virtueel praatcafé van 17 november om 19:30 over ‘Veranderend gedrag bij dementie’, dan dient u zich in te schrijven via genoemd mailadres.

Nabije toekomst en Corona

We vermoeden dat alvast de eerste helft van 2021 op deze virtuele manier gewerkt zal worden. Hou affiches en artikelen in de plaatselijke pers en op Facebook in de gaten, zodat u tijdig het thema van februari en mei 2021 kent en de link naar het filmmateriaal van het nieuwe thema kunt opvragen.

Voor meer info: Martine V.D. Heuvel – Coördinator P.C. Noorderlicht
p/a WZC De Bijster, Essen. GZA Zorg en Wonen.

Facebook34
Facebook
Twitter
Visit Us