Laatste nieuws:
Vijf vragen over je quarantaine als werknemer

Vijf vragen over je quarantaine als werknemer

Nu COVID-19 blijft opspelen, ziet het ernaar uit dat nogal wat werknemers binnenkort in quarantaine zullen moeten. Maar wat moet je erover weten? Vijf cruciale vragen: van formaliteiten en vergoedingen tot schoolgaande kinderen.

1. Wat moet je (meteen) doen wanneer je in quarantaine moet?

Wie in quarantaine gaat, moet onmiddellijk zijn werkgever verwittigen. “Als de werkgever er om vraagt, moet de werknemer ook een quarantainegetuigschrift kunnen voorleggen”, benadrukt Catherine Legardien, legal expert bij Partena Professional. Zo’n getuigschrift wordt afgeleverd door de behandelende arts en vormt het bewijs dat de werknemer in staat is om te werken, maar niet naar de werkplek mag komen.

2. Wie betaalt je quarantaine?

“Er zijn twee mogelijkheden”, stelt Catherine Legardien. “In het eerste geval kan je als werknemer van thuis uit blijven werken en ontvang je dus je gewone loon. In het tweede geval is de werknemer niet in staat om zijn taken vanuit huis uit te voeren, omdat de aard van het werk dit niet toelaat. Dan wordt zijn contract opgeschort wegens overmacht. De werknemer zal dus in aanmerking komen voor een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht ten laste van de RVA, op voorwaarde dat hij een quarantainegetuigschrift kan voorleggen”, legt Legardien uit. “Om recht te hebben op zo’n tijdelijke werkloosheidsuitkering, moet je je als werknemer wenden tot je uitbetalingsinstelling. Dit is de vakbond waarbij je bent aangesloten of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). Het is deze uitbetalingsinstelling die de tijdelijke werkloosheid zal uitbetalen.”

3. Wat als de school of opvang van je kinderen sluiten?

Wanneer je vrijaf moet nemen om voor je kinderen te zorgen, dan kan de werknemer een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht krijgen. “Dit zal het geval zijn wanneer een minderjarig kind, dat met de werknemer samenwoont, niet naar de school of opvang kan gaan omdat deze gesloten is vanwege een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Hetzelfde geldt voor een gehandicapt kind waarvoor de werknemer de zorg draagt, dat niet meer naar een opvangcentrum voor gehandicapten kan gaan, omdat het centrum gesloten is vanwege een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.”

4. Wat als de klas, school of opvang niet sluit?

Heel wat ouders zullen met een dergelijke situatie geconfronteerd worden: wat als je kind in afzondering moet, maar de klas, school of opvang niet gesloten is. “In dit geval is niet uitdrukkelijk bepaald dat de werknemer zijn overeenkomst kan opschorten wegens overmacht. Er moet met de RVA bekeken worden of tijdelijke werkloosheid al dan niet aanvaard kan worden.” Als dat niet het geval is, zal de werknemer met zijn werkgever moeten bekijken of hij verlofdagen of onbetaald verlof kan opnemen.

5. Hoeveel bedraagt overigens die tijdelijke werkloosheidsuitkering?

Dat is geen volledig loon, maar dus een uitkering. En die bedraagt 70 procent van het loon met een plafond van 2.754,76 euro bruto. “Als het gaat om een werkgever in een sector die harder getroffen is door de coronacrisis, dan kan de werknemer een supplement van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid ontvangen, en dit ten laste van de RVA.”

Bron: Jobat.be
Foto: Pixabay

Facebook20
Facebook
Twitter