Laatste nieuws:
Vier gemeenten stemmen maaiwerken antitankgracht op elkaar af

Vier gemeenten stemmen maaiwerken antitankgracht op elkaar af

De gemeenten Brasschaat, Ranst, Schoten en Stabroek bundelen de krachten om de maaiwerken van de recreatieve paden langs de antitankgracht op elkaar af te stemmen. Hiermee blijven de wandel- en fietspaden deze zomer goed toegankelijk voor bewoners en pendelaars. Het Loket Onderhoud Buitengebied van het Regionaal Landschap de Voorkempen coördineert de werken.

Het maaibeheer gebeurt volgens de wettelijke bepalingen: een eerste maaibeurt gebeurt vanaf 15 juni, een tweede vanaf 15 september. Het maaisel wordt afgevoerd om zaadzetting voor wilde planten te bevorderen en om de bermen voedselarmer en zo ook soort- en bloemrijker te maken.

Vier gemeenten stemmen maaiwerken antitankgracht op elkaar af.2jpg

Bermbeheerplan

Volgend jaar maakt Regionaal Landschap de Voorkempen samen met deze gemeenten een gedetailleerd bermbeheerplan op om unieke vegetaties nog te verbeteren. Onderzoek leert dat het aangewezen is om her en der bermen tijdelijk ongemoeid en ongemaaid te laten. Hiervoor is een afwijking van de wettelijk maaidata noodzakelijk. Dat kan op basis van dergelijk bermbeheerplan.

Bron: Regionaal Landschap De Voorkempen
Foto’s: © MLH

MLH

Facebook39
Twitter
Follow Me
Tweet