Laatste nieuws:
Verwijderen straatbomen AkkerstraatVerwijderen straatbomen Akkerstraat

Verwijderen straatbomen Akkerstraat

Het gemeentebestuur zal eind februari overgaan tot het rooien van 46 straatbomen in de Akkerstraat. Reden is dat de snel groeiende straatbomen de riolering in het voetpad kunnen beschadigen. De werken worden uitgevoerd in de week van 28 februari tot 4 maart 2022, zonder rekening te houden met eventueel uitstel door slechte weersomstandigheden.

De straatbomen worden op dit moment niet vervangen. Dit zal in een later stadium gebeuren bij het rioleringsproject en heraanleg van de Akkerstraat. De nieuwe riolering komt dan in de straatbedding te liggen en kunnen er op het voetpad opnieuw bomen ingepland worden zonder later risico voor de riolering. Er is nog geen soort of aantal vastgelegd door het college. In tegenstelling wat in de bewonersbrief werd aangekondigd zullen de plantvakken niet dichtgelegd worden, maar afgedekt worden met een bodembedekker.

De werken worden uitgevoerd door de externe aannemer Vandoorne voor het vellen van de bomen en het uitfrezen van de wortels. Er wordt een parkeerverbod ingesteld in Akkerstraat. Er wordt tevens een lokale omleiding ingesteld voor het bestemmingsverkeer van de Akkerstraat. Er wordt gewerkt met een mobiele werfzone. Tijdens de werkuren zal er enige verkeershinder zijn, maar de gemeente probeert dit maximaal te beperken. De afvalinzameling zal niet verstoord worden en kan volgens planning doorgaan.

Voor vragen of meldingen over deze werkzaamheden kan je terecht op het gemeentemagazijn, tel 03 665 11 14 of via mail naar magazijn@stabroek.be

Bron: gemeente Stabroek
Foto: Pixabay

Facebook6
Twitter
Follow Me
Tweet