Vervoer van brandstof in een jerrycan

Vervoer van brandstof in een jerrycan

Met de nieuwe stijging van de brandstofprijzen komen sommige chauffeurs in de verleiding om met een paar lege jerrycans in de kofferbak een ritje naar Luxemburg te maken. Maar wat zegt de wet hierover?

“De wet bepaalt dat u maar één jerrycan geschikt voor brandstof mag meenemen. Een 10-, 20- of 25-liter jerrycan is prima. Als u echter twee jerrycans van elk tien liter hebt, moet u voor één van de twee een boete betalen”, legt Florence Angelici, woordvoerster van de FOD Financiën, uit. “Boven de 25 liter krijgt u problemen met de definitie van een ‘gepaste/toelaatbare jerrycan’, zeker als die één derde van de bagageruimte in beslag neemt”.

In geval van controle bestaat de sanctie uit een boete (tussen vijf- en tienmaal het bedrag van de accijns) en de invordering van de ontdoken accijns. Het bedrag is dus evenredig met het aantal vervoerde liters. De boete kan worden verdubbeld in geval van recidive. In de praktijk wordt een regeling voorgesteld. Als de overtreder weigert, wordt een bekeuring uitgeschreven en kan het voertuig in beslag worden genomen en een gerechtelijke procedure worden gestart. Het vervoer van grote hoeveelheden brandstof in een voertuig betekent daarenboven ook een veiligheidsprobleem voor de gebruiker, anderen en het milieu. In dit geval is de chauffeur ook in overtreding met de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen. In dit geval zullen onze douaniers twee overtredingen vaststellen: belastingheffing en mobiliteit.

Bron: FOD, 19 mei 2022
Foto: PxHere

Facebook89
Twitter
Follow Me
Tweet