Laatste nieuws:
Vertraging bij tellen van de stemmen in Roosendaal

Vertraging bij tellen van de stemmen in Roosendaal

In de nacht van woensdag 15 maart op donderdag 16 maart is op drie stemlocaties in Roosendaal tijdelijk gestopt met het tellen van de stemmen van de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen.

Oververmoeid

Rond 04.00 uur raakten de tellers van deze stemlocaties oververmoeid. Dit gebeurde ook in diverse andere Nederlandse gemeenten. Daarom greep het ministerie van Binnenlandse zaken in. Zij besloten dat, wanneer tellers uitgeput raakten, in de stembureaus tijdelijk gestopt mocht worden met tellen.

Procedure

In overleg met locoburgemeester Arwen van Gestel is rond 04.00 uur besloten om op drie locaties het stemmen tijdelijk te stoppen. Te weten stembureau Parrotia en de twee stembureaus in wijkcentrum ’t Dijksteeke.
In een proces-verbaal is de tussenstand opgenomen. Hierin staat de hoeveelheid binnengekomen:
– Geldige stempassen;
– Geldige volmachten;
– Geldige kiezerspassen.
Alle stempassen en stembiljetten zijn verzegeld en beveiligd. Het tellen van de Roosendaalse stemmen gaat vandaag weer verder.

Respect

Locoburgemeester Arwen van Gestel spreekt grote waardering uit aan degenen die bezig waren en bezig zijn om alles in orde te brengen: “Ik heb groot respect voor onze vrijwilligers, onze tellers, onze ambtenaren en de gastheren en gastvrouwen van alle stembureaus. Het was een enorm lange dag, sommigen waren al vanaf woensdagochtend 06.00 uur in touw”. Aldus Arwen van Gestel. “Het is een grote klus. Er vonden twee verkiezingen plaats én deed er een groot aantal politieke partijen mee. Dat betekent dubbel zoveel stemmen tellen én een groter stembiljet. Het is dan ook logisch dat de vermoeidheid toeslaat. Om fouten te voorkomen hebben we besloten de stemming op drie stemlocaties op te schorten.

Bron: gemeente Roosendaal
Foto: Pixabay

Facebook2
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen