Laatste nieuws:
Vernieuwing fietspaden Antwerpsesteenweg (N11)

Vernieuwing fietspaden Antwerpsesteenweg (N11)

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf maandag 28 maart de fietspaden langs de Antwerpsesteenweg in Kapellen. Deze werken duren vermoedelijk tot midden juni en brengen onvermijdelijk hinder met zich mee.

Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) vernieuwt de fietspaden langs de Antwerpsesteenweg in beide richtingen tussen de spoorwegtunnel en de gemeentegrens met Brasschaat. De betonnen fietspaden worden opgebroken en vervangen door een nieuw fietspad in asfalt. De werken worden gefaseerd uitgevoerd en zullen vermoedelijk tot midden juni duren.

Enkelrichtingsverkeer

Tijdens de volledige duur van de werken wordt er enkelrichtingsverkeer ingesteld op de Antwerpsesteenweg. Gemotoriseerd verkeer van Kapellen-centrum richting Brasschaat/Antwerpen blijft steeds mogelijk over één rijstrook. Omgekeerd zal het verkeer komende van Brasschaat/Antwerpen richting Kapellen-centrum een omleiding moeten volgen. Om de hinder te beperken worden de werken in drie fases uitgevoerd.
In de eerste fase wordt er gewerkt vanaf de spoorwegtunnel tot aan de rotonde met Klein Heiken. In de tweede fase worden de fietspaden van de Antwerpsesteenweg tussen de rotonde met Klein Heiken en de gemeentegrens met Brasschaat vernieuwd. Tegen het einde van de werken wordt in fase drie het fietspad ter hoogte van de rotonde met Klein Heiken nog aangepakt.

Fase 1: vanaf spoorwegtunnel tot rotonde Klein Heiken

Fase 1A: kant rijrichting Kapellen-centrum (+- 2 weken)
Fase 1B: kant rijrichting Brasschaat/Antwerpen (+- 2 weken)

Verkeershinder
Lokaal verkeer richting Kapellen-centrum wordt omgeleid via Hoogboomsteenweg, K. Astridlaan, Koolkaai en Christiaan Pallemansstraat.
Doorgaand verkeer en vrachtverkeer (+3,5 ton) richting Kapellen-centrum wordt omgeleid via Klein Heiken, N114 en Molenstraat/Hoevensebaan.

Fase 2: vanaf rotonde Klein Heiken tot gemeentegrens Brasschaat (kruispunt Maria-Theresalei/Floris Verbraekenlei)

Fase 2A: kant rijrichting Kapellen-centrum (+- 2 weken)
Fase 2B: kant rijrichting Brasschaat/Antwerpen (+- 2 weken)

Verkeershinder
Alle gemotoriseerd verkeer richting Kapellen-centrum wordt omgeleid via Schriek/Driehoekstraat, N114 en Klein Heiken

Fase 3: rotonde Klein Heiken (+- 1 week)

Verkeershinder
De omleidingen van fase 1 en fase 2 worden dan allebei ingezet. Het stuk Antwerpsesteenweg tussen de Hoogboomsteenweg en de gemeentegrens met Brasschaat wordt dan opnieuw vrijgegeven voor dubbelrichtingsverkeer.

Fietsers, voetgangers en De Lijn

Fietsers en voetgangers volgen in alle fases een omleiding aan de overzijde van de straat. Ook De Lijn past haar dienstverlening aan tijdens de werken. Check hiervoor de affiches aan de bushaltes of de website van De Lijn.

De gemeente verontschuldigt zich voor de hinder die deze werken met zich meebrengen, ook in naam van het Agentschap Wegen & Verkeer voor de laattijdige communicatie.

Bron: gemeente Kapellen
Foto: Pxhere

Facebook19
Twitter
Follow Me
Tweet