Laatste nieuws:
Verlenging tijdelijke proefopstelling Hemelrijk extra tellingen

Verlenging tijdelijke proefopstelling Hemelrijk: extra tellingen

Met de komst van Q-ville en Robotland is het verkeer in Hemelrijk de laatste jaren sterk toegenomen. De gemeente wil de straat veilig en leefbaar houden en startte daarom in juli met een proefproject. Daarbij werd de straat ter hoogte van de Grensstraat tijdelijk doodlopend gemaakt voor gemotoriseerd verkeer en is de maximumsnelheid aangepast naar 30 km/u. Dat wordt nu verlengd om extra tellingen te doen.

Technisch defect

In juli, net voor het plaatsen van de paaltjes, is een eerste telling uitgevoerd in Hemelrijk, de Hollandsedreef en de Handelsstraat. In augustus is een tweede telling uitgevoerd en in de loop van september heeft de politie de derde telling gedaan. Zo kan de gemeente de impact van de knip op het verkeer in die straten echt aftoetsen. Door een technisch defect zijn de resultaten van één van de tellingen in september niet volledig en bijgevolg ook niet representatief. Daarom worden er nieuwe tellingen georganiseerd in de loop van oktober. Die moeten ten laatste afgerond zijn voor 25 oktober, wanneer de werken aan de Kammenstraat volop van start gaan.

Juiste maatregelen

Met deze uitgebreide test van de proefopstelling wil de gemeente verzekeren dat ze de juiste maatregelen neemt om van Hemelrijk – ook een belangrijke fietsverbinding – een aangename en veilige straat te maken voor bewoners en bezoekers, hierbij ook rekening houdende met de gevolgen voor de omliggende straten.

Bron: gemeente Essen
Foto: Noordernieuws.be