Laatste nieuws:
Verlenging cameratoezicht Diamantdijk - Desmijndijk

Verlenging cameratoezicht Diamantdijk – Desmijndijk

Het cameratoezicht in de Desdiabuurt wordt met een jaar verlengd in het gebied rondom de ‘onderdoorgang’ van de Diamantdijk en Desmijndijk. Dit heeft burgemeester Han van Midden besloten na raadpleging van de driehoek. De driehoek bestaat uit de teamchef van de politie, de gebiedsofficier van justitie en de burgemeester.

Geweldsincidenten

Na een aantal geweldsincidenten eind 2019 op de hoek van de Desmijndijk en de Diamantdijk, is op 11 januari 2020 cameratoezicht ingesteld. Het cameratoezicht was onderdeel van een pakket aan maatregelen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel in dit gebied te verbeteren. Het cameratoezicht was voor de duur van een jaar ingesteld. De rest van de maatregelen zijn langlopend. De veiligheid is in de afgelopen twee jaar verbeterd, wat blijkt uit een dalend aantal incidenten en een toegenomen gevoel van veiligheid bij bewoners. Helaas zijn er ook in het afgelopen jaar nog incidenten geweest. Uit preventief oogpunt wordt het cameratoezicht daarom met een jaar verlengd.

Bron: gemeente Roosendaal
Foto: Pixabay

Facebook3
Twitter
Follow Me
Tweet