Laatste nieuws:
Verkeerssignalisatie verhuis of kleine werkzaamheden

Verkeerssignalisatie verhuis of kleine werkzaamheden

Voor een verhuis of kleine werkzaamheden kan je als particulier beroep doen op de gemeente voor het plaatsten van parkeerverbodsborden (beperkt tot maximum 3 dagen). Zo vermijd je dat er wagens in de weg staan op het moment dat jij met je verhuis begint.
De technische dienst van de gemeente plaatst deze borden voor particulieren 24 uur voor de aanvang van de vergunning begint.

Hoe het gebruik van verkeerssignalisatie op openbaar domein aanvragen?

Surf naar de website van de Politiezone Grens en vul online het formulier in. De aanvraag voor een parkeerverbod moet minstens 4 dagen op voorhand aangevraagd worden.
De politie stuurt je spoedig via mail een vergunning toe. Die vergunning wordt ook naar de gemeente verstuurd.
De technische dienst van de gemeente plaatst enkel parkeerverbodsborden (beperkt tot maximum 3 dagen) voor particulieren en dat 24 uur voor de aanvang van de vergunning begint.

Alle andere signalisatie voor innames van openbaar domein (omleidingen, beurtelings verkeer, knipperlichten …) moet door de aanvrager zelf bekostigd worden. Na de toelating van de politie neem je best contact op met je aannemer of een verhuurbedrijf van signalisatie.

Kosten?

De gemeente vraagt geen vergoeding voor het plaatsen van de parkeerverbodsborden voor particulieren. Voor langere innames van het openbaar domein, worden vanaf de vierde kalenderdag kosten aangerekend voor ingebruikname van het openbaar domein. Download hiernaast het retributiereglement om te weten te komen wat de kosten zijn.

Indien hiervoor ook langer parkeerverbodsborden nodig zijn, moet je zelf voor deze borden zorgen.

Bron: gemeente Essen

Facebook16
Facebook
Twitter
Visit Us