Laatste nieuws:
verhoogde-alcoholcontroles

Verhoogde alcoholcontroles

De eindejaarperiode is traditioneel een tijd waarin politiediensten extra inzetten op alcoholcontroles. Door de vele feesten is de kans namelijk groter dat een bestuurder met een glas te veel achter het stuur kruipt. Daarom is het doel van die controle ervoor te zorgen dat mensen die rijden, niet drinken.

Politiezone Grens zet sterk in op alcoholcontroles
De politiezone Grens drijft de controles op vanaf november 2016 tot half januari 2017. Tijdens die periode zijn er dagelijks controles, gelijk verdeeld over de drie gemeentes van de zone. Dat kunnen grote controle-acties zijn, maar ook een ploeg die controles uitvoert. Ze verplaatsen zich gedurende de dag en vatten ook post op landwegen. Via sociale media verspreidt de plaats waar ze controleren zich namelijk snel.

Sinds vorig jaar stelt de politie meer overtredingen vast. Dat komt onder meer omdat ze nu werken met samplingtoestellen. Agenten kunnen met die toestellen snellere en dus meer controles doen. Het verhoogt de pakkans per locatie.

Eentje is geentje? Dan beter geentje!
Het doel van de controles is ervoor zorgen dat bestuurders niet drinken als ze rijden. Veel mensen proberen nu eerder controles te vermijden in plaats van alcohol. Dat moet anders. De kans op een ongeval is veel groter als je gedronken hebt.

Jongeren hebben vaker de reflex om gewoon niet te drinken als ze nog rijden. Ze groeiden op met de campagnes over rijden onder invloed. De categorie 40- tot 60-jarigen is er minder bewust mee bezig. Een paar glazen tijdens een etentje, enkele jenevers op een kerstmarkt… Ook die tellen mee. Eentje is geentje? Dan beter geentje.

Meer info
Politiezone Grens – 03 620 29 29 – info@pzgrens.be – www.pzgrens.be

JV

Facebook5
Facebook
Twitter
Visit Us

Eén reactie

  1. Wie tijdens één van deze extra alcoholcontroles werd betrapt op dronken rijden, mag zeker een boete in de bus verwachten. De hoogte ervan kan je tegenwoordig heel gemakkelijk berekenen met een boetecalculator.