Laatste nieuws:
Vergunning voor ontbrekend deel op fietsostrade F14 Antwerpen - Essen
© Provincie Antwerpen

Vergunning voor ontbrekend deel op fietsostrade F14 Antwerpen – Essen

De provincie Antwerpen ontving van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar opnieuw een vergunning voor het ontbrekende deel op de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen tussen Ekeren en Kapellen.

Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mobiliteit, licht toe: “De vergunning voor de realisatie van het ontbrekende deel op de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen, tussen Ekeren en Kapellen, is aangeplakt. Dit betekent dat de vergunning volgens de wetgeving kan uitgevoerd worden vanaf de 36ste dag na de dag van aanplakking.”

Procedures

De bouwvergunningsaanvragen voor dit ontbrekende deel op de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen, zijn al sinds 2014 lopende. De ene procedure volgde na de andere waardoor de aanleg steeds gehinderd werd. Na het verlenen van een vergunning in 2019 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar ging een buurtbewoner in beroep tegen deze beslissing en vroeg de schorsing en vernietiging van die vergunning aan. De Raad voor Vergunningsbetwistingen ging in op de vraag van de buurtbewoner en vernietigde de vergunning in 2021. Het is naar aanleiding van deze vernietiging dat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar een herstelbeslissing moest nemen. Op 20 december 2021 verleende de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar vervolgens een voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van deze ontbrekende schakel. Gedeputeerde Luk Lemmens: “De gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar motiveerde nu opnieuw zijn beslissing om de bouwvergunning te verlenen. Nu is het uitkijken naar een hopelijk positief vervolg van dit verhaal. Want voor de fietsende pendelaars betekent het ontbreken van dit deel tussen Ekeren en Kapellen nog steeds een omweg van en naar stad Antwerpen.”

Bron en foto: Provincie Antwerpen

Facebook166
Twitter
Follow Me
Tweet