Laatste nieuws:
Verbod aftappen waterwegen provincie Antwerpen door droogte

Verbod aftappen waterwegen provincie Antwerpen door droogte

Omwille van de afgelopen droogteperiode en de weersvoorspellingen nam de gouverneur maatregelen met betrekking tot de captatie van water (het aftappen van water om verder te gebruiken) om de ecologisch goede toestand van de onbevaarbare waterlopen in een aantal stroomgebieden te beschermen en/of zeker niet achteruit te laten gaan.

Het captatieverbod geldt in 9 stroomgebieden in onze provincie: de Laarse beek, Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske. In deze gebieden mag uit geen enkele onbevaarbare waterloop water onttrokken worden. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en ook visvijvers volledig moeten afgekoppeld worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Een einddatum van het verbod is nog niet bekend, maar het zal tot minimaal 29 juli 2019 duren.

Het volledig besluit en meer informatie kan je lezen op: https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid.html of https://www.provincieantwerpen.be/leefmilieu/waterlopen.html

Bron: gemeente Brecht
Foto: Pixabay

Facebook26
Twitter
Follow Me
Tweet