Laatste nieuws:
Verbeteringswerken Ringlaan vanaf 13 september

Verbeteringswerken Ringlaan vanaf 13 september

De Ringlaan in Brecht-centrum is momenteel te smal om het vele verkeer op een veilige manier te laten passeren. Daarom wil de gemeente de Ringlaan verbreden richting het huidige fietspad. Ook de toegang vanuit de Bethovenstraat zal veranderen, de middengeleider verdwijnt.

De werken

Het oude gedeelte van de Ringlaan zal verbreden zodat verkeer gemakkelijker kan verlopen. Concreet wil dit zeggen dat de bestaande betonnen weg met een breedte van vijf meter volledig wordt uitgebroken. In de plaats komt er een nieuwe weg in asfalt van 6 meter breed, met betonnen kantstroken en een lijngoot. Ook met de veiligheid van fietsers en voetgangers wordt rekening gehouden. Het bestaande fietspad blijft behouden. Er komt een veiligere voet- en fietsersoversteek met extra lichtpunten richting Aldi en ter hoogte van Meubleta. Na de werken zal Agentschap Wegen en Verkeer bovendien een oversteekplaats maken in de Bethovenstraat, in het verlengde van het bestaande fietspad in de Ringlaan.

Timing

In de week van 13 september start de aannemer met fase 1: 25 werkdagen. Aansluitend volgt fase 2: 15 werkdagen.

Fases

De wegeniswerken in de Ringlaan worden uitgevoerd in twee fases, zodat alle bedrijven van het industrieterrein ten alle tijden bereikbaar blijven.
Fase 1: van de Bethovenstraat tot vooraan oprit Toyota garage
Fase 2: van oprit Toyota garage tot aan nieuw wegdek in de Ringlaan vooraan containerpark.

Bereikbaarheid

-Tijdens de volledige werken is geen doorgaand verkeer mogelijk. Een omleiding wordt voorzien.
-Voor de Aldi zal tijdens de werken een tijdelijke op- en uitrit voorzien via het bestaande zijstraatje van de Bethovenstraat.
-De brandweer en overig plaatselijk verkeer van Ambachtslaan en Energielaan kan een tijdelijke uitrit via Energielaan gebruiken.

Info

Dienst infrastructuur, 03 660 17 20 of infrastructuur@brecht.be

Bron: gemeente Brecht
Foto: Pxhere