Laatste nieuws:
Vanaf 8 maart geen doorgaand fietsverkeer langs Over d'Aa

Vanaf 8 maart geen doorgaand fietsverkeer langs Over d’Aa

Omwille van de complexiteit van de werfwerken heeft de gemeente Essen, in samenspraak met aannemer Ambaro, beslist om doorgaand fietsverkeer niet langer over Over d’Aa te leiden.
Fietsers volgen vanaf donderdag 8 maart de omleidingswegen, zoals dit eerder al gebeurde gedurende de werken aan de grote betonnen prefabconstructies ter hoogte van de firma Schrauwen en de waterloop Kleine Aa.

Snelheid op Ringweg wordt verlaagd naar 50 km/u
Fietsers moeten vanaf donderdag gebruikmaken van de omleidingswegen Postbaan/Schanker en Steenpaal/Essendonkbos. Aan de oversteek van de Ringweg aan het kruispunt met Essendonkbos wordt de snelheid op de Ringweg verlaagd naar 50 km/u. De gemeente zal er extra verkeersborden plaatsen die waarschuwen voor overstekende fietsers.

Gemachtigd opzichter tijdens schoolpiekuren
Een gemachtigd opzichter zal tijdens de spitsuren van de school de schoolgaande jeugd helpen oversteken. De verkeerspolitie volgt de veiligheidssituatie op de voet en bekijkt of de maatregelen voldoende zijn of aangepast kunnen worden.

Veiligheid primeert
De gemeente was groot pleitbezorger om Over d ‘Aa zo lang mogelijk toegankelijk te houden. De beslissing om de fietsers om te leiden werd heel zorgvuldig genomen. Het bestuur wil de veiligheid van haar bewoners maximaal garanderen. Tegelijk is het ieders wens dat de werf geen vertraging oploopt.

Facebook9
Facebook
Twitter
Visit Us