Laatste nieuws:
Vanaf 30 juli verdere versoepeling coronamaatregelen

Vanaf 30 juli verdere versoepeling coronamaatregelen

Tijdens het Overlegcomité van 19 juli werden enkele versoepelingen van de coronamaatregelen goedgekeurd. De maatregelen zijn van toepassing tot en met 30 september. De epidemiologische situatie wordt nauwgezet opgevolgd. Het is dan ook niet uitgesloten dat de maatregelen worden aangepast in de komende periode.

Winkelen

Vanaf 30 juli zal geen beperking meer gelden op het maximaal aantal klanten in winkels en winkelcentra. Voor de grote winkels en de winkelcentra zal het bovendien niet langer verplicht zijn om in een toegangscontrole te voorzien.

Sport

Vanaf 1 september is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO₂) verplicht in de gemeenschappelijke besloten ruimten van alle inrichtingen van de sportsector.

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportwedstrijden en -trainingen en congressen

-In de inrichtingen die behoren tot de evenementensector is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO₂) vanaf 1 september verplicht.
-Compartimentering van het publiek aanwezig in een sportinfrastructuur tijdens outdoor sportwedstrijden, is onder bepaalde voorwaarden reeds toegelaten. Vanaf 1 september wordt dat ook mogelijk voor indoor sportwedstrijden en outdoor evenementen of culturele voorstellingen. De belangrijkste voorwaarde is dat het publiek niet kan mengen tijdens de activiteit. Daarvoor moet er voor elk compartiment in een aparte in- en uitgang en sanitaire infrastructuur worden voorzien. De capaciteit van alle compartimenten samen mag niet meer dan één derde van de totale capaciteit van de infrastructuur bedragen. Vanaf 1 september is het gebruik van het evenementenformulier CERM niet langer vereist voor minder dan 200 bezoekers binnen en 400 personen buiten.

Massa-evenementen

Vanaf 13 augustus kunnen onder strikte voorwaarden kunnen massa-evenementen worden georganiseerd voor minimaal 1.500 aanwezigen. Er geldt geen einduur, maar horeca-activiteiten worden stopgezet om 01:00. Het gebruik van het evenementenformulier CERM is niet langer vereist. Vanaf 1 september zijn ook indoor massa-evenementen mogelijk.

Reizen

-Vervoerders moeten steeds de vereiste documenten controleren en bij gebrek eraan het boarden weigeren.
-Personen van buiten de Europese Unie, mogen niet naar België reizen als ze zich in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van een land bevonden, dat is aangemerkt als zone met heel hoog risico.

Tot slot… 10 tips om veilig van de zomer te genieten

-Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
-Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
-Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
-Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.
-Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
-Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
-Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
-Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
-Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
-Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.

Heb je nog vragen?

Kijk voor meer info op www.info-coronavirus.be of bel het gratis nummer 0800 14 689 (bereikbaar van 08:00 tot 20:00)

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pixabay