Laatste nieuws:
Update Over d'Aa einde fase 1 in zicht

Update Over d’Aa: einde fase 1 in zicht

Het einde van fase 1 is stilaan in zicht. Na het bouwverlof zal de aannemer de volledige straat en het fietspad afwerken.

Wat staat er nog te gebeuren?

Na het bouwverlof werkt de aannemer het pompstation in het Klaverpad af waardoor ondertussen de doorgang van het Klaverpad terug mogelijk is. Verder zijn de klinkerploegen begonnen met het plaatsen van de boordstenen van de parkeervakken en van het fiets- en voetpad in het laatste stuk tot aan de Postbaan, zodat deze geklinkerd kunnen worden.

De aannemer heeft er voor moeten kiezen om voor het bouwverlof alle ploegen in te zetten op het laatste stuk naar de Postbaan om hier tijdig de asfalt in te krijgen. Nu zullen dus ook de laatste afwerkingen gebeuren van het stuk waar reeds het fiets- en voetpad aangelegd was. Op de to-dolijst staat:
-de boordstenen naar de rooilijn verplaatsten
-de laatste opritten afwerken
-enkele keldergaten verlagen
-enkele dorpels van woningen aanpassen
-de plantvakken afwerken
-enkele huisaansluitingen/kolken afwerken
Dit alles zal nog een vijftal weken duren, waarna de toplaag van de asfalt wordt aangebracht. Rond half september zou de aannemer dan even klaar zijn om nadien in het najaar tijdens het plantseizoen de aanplant nog uit te voeren.

Wat betekent dit voor het verkeer?

Over d’Aa blijft een werfzone en dus enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Dit geldt ook voor de fietsers. Nu er weer volop werfactiviteit is, dienen om veiligheidsredenen de fietsers nog steeds de omleidingswegen te gebruiken.

Zoals voorheen, kan u al uw vragen en bemerking laten weten via overdaa@essen.be.

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook13
Facebook
Twitter
Visit Us