Laatste nieuws:
Uitdunningswerken Nieuwe Gemeentebossen

Uitdunningswerken Nieuwe Gemeentebossen

Van oktober tot december 2021 dunt het Agentschap Natuur en Bos (ANB) het volgende gedeelte van de Nieuwe Gemeentebossen uit. ‘Dunnen’ is het wegnemen van bomen in het bos, zonder dat het bos verdwijnt. Het kan zijn dat de wegen schade ondervinden, maar die herstelt ANB achteraf opnieuw. Wanneer de werken starten, kunnen er ter plaatse tijdelijk paden afgesloten zijn voor de veiligheid.

Corsicaanse dennen

De Nieuwe Gemeentebossen is een bos met Corsicaanse dennen dat in de jaren ’50 van de vorige eeuw handmatig is geplant om de ‘woeste gronden’ rendabel te maken. De bomen zouden worden gekapt voor de mijnbouw in Limburg. Maar ze waren nog niet volgroeid toen die mijnen sloten. Ze groeiden dus verder en vormen nu een weinig gevarieerd bos.

Meer biodiversiteit

Door dit soort bossen om de tien jaar uit te dunnen, wordt het bos meer natuurlijk en ecologisch waardevol. De bomen die blijven staan, zijn ‘toekomstbomen’. Die krijgen een blauwe stip en kunnen oud en dikker worden. Dat lukt enkel door de omliggende bomen te verwijderen. Zo schijnt er meer licht op de bodem waardoor nieuwe, jonge boompjes kunnen opgroeien. Daarbij geeft ANB vooral de kans aan inheemse loofboomsoorten zoals lijsterbes, spork, berk en eik. Die soorten zorgen voor meer biodiversiteit, omdat verschillende dieren die verkiezen boven de Corsicaanse dennen. Daarnaast is een gevarieerd bos met meer verschillende soorten veel minder brandgevaarlijk.

Begrazing met schapen

Ook de bermen van het zandpad worden verbreed tot een corridor. Die helpt om overslaande brand tegen te gaan. Om die doorgang nadien open te houden en ook zeldzame planten en dieren er meer ruimte te geven, zal er nadien met schapen worden begraasd.

Opbrengst voor natuurprojecten

De stammen worden links en rechts van het zandpad gestapeld, ter hoogte van de Putsesteenweg. Waar het hout voor wordt gebruikt, hangt af van wat op dat moment de vraag op de houtmarkt is. Een veel gebruikte toepassing is OSB-platen voor in de bouw. De opbrengst van het hout wordt binnen het Agentschap voor Natuur en Bos opnieuw ingezet voor natuurprojecten.

Afsluitingen

Wandelpad bos en het ruiterpad zullen door de werken tijdelijk afgesloten worden. De MTB-verbindingsroute wordt tijdelijk omgeleid.

Meer info over waarom ANB bomen kapt, lees je op www.natuurenbos.be/kappenvanbomen

Bron: gemeente Kalmthout
Foto: Pixabay