Tweede editie Kalmthouts burgerbudget van start

Tweede editie Kalmthouts burgerbudget van start

We gaan terug naar januari 2019, de eerste gemeenteraad voor Open Vld Kalmthout in lange tijd. Al meteen leggen ze een voorstel neer voor een Kalmthouts burgerbudget. Het gemeentebestuur gaat met het voorstel aan de slag en in 2020 is er een eerste editie. Vanaf 7 april 2021 gaat de tweede editie van start.

Bepaalde voorwaarden

De gemeente stelt 10.000 euro per wijk ter beschikking, alsook 10.000 euro voor overkoepelende projecten. De ideeën moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen en je kan ze dus vanaf vandaag indienen via denkmee.kalmthout.be. Aarzel niet om ideeën in te dienen, de gemeente helpt je indien nodig om ze te verfijnen en begeleiden je bij de uitwerking.

153 voorstellen

Vorig jaar kwamen er zo 153 voorstellen binnen, waarop 1.702 inwoners hun stem uitbrachten. Uit de voorstellen met de meeste stemmen selecteerde het bestuur projecten die uitgevoerd zullen worden in samenwerking met de indieners. In Achterbroek wordt er gewerkt rond een dorpshuis/generatiepleintje. In Centrum maakt men werk van de verkeersveilige inrichting van het kruispunt Foxemaatstraat – Driehoekstraat – Heikantstraat. In Heuvel/Dorp wil men een fietsstraat in de Verbindingsstraat. In Nieuwmoer komen er zitbanken, voetbalgoals op de pleintjes en blikvangers. In Heide komt er een verkeersplan voor woonwijk Dennendael en over heel Kalmthout zullen er wilde bloemen gepland worden in de bermen.

Veel geëngageerde inwoners

“Dit was een van de belangrijkste punten uit ons verkiezingsprogramma,” aldus Johan Cassimon, voorzitter van Open Vld Kalmthout. “We zijn dan ook blij dat het bestuur ons voorstel in de praktijk heeft uitgewerkt. Kalmthout is een gemeente met veel geëngageerde inwoners en de politiek moet die zoveel mogelijk kansen geven om hun eigen leefomgeving in te vullen. Het burgerbudget maakt daar deel van uit, maar de komende jaren zullen wij nog meer burgerparticipatievoorstellen op de gemeenteraad neerleggen. Ik roep alvast iedereen op om ideeën te blijven spuien om Kalmthout nog beter te maken.”

Bron en foto: Open Vld Kalmthout

Facebook54
Facebook
Twitter