Laatste nieuws:
Turnhal terug naar af

Turnhal terug naar af?

De bouw van een nieuwe turnhal dreigt vertraging op te lopen. Alle ingediende voorstellen liggen immers ruim boven de vooropgestelde prijs.

Voor de turnhal werd een vzw opgericht, die de gemeente, de turnkringen en de Mariabergschool verenigt. Via de diverse partners is er een bedrag van 1.150.000 EUR te besteden. De vzw deed een aanbesteding en kreeg drie biedingen binnen, waarbij de laagste bijna 600.000 EUR over het beschikbare bedrag gaat. De vzw moet nu een nieuw bestek opmaken. Of de ambities van de turnverenigingen en de school daarbij opnieuw kunnen worden verzoend, zal nog moeten blijken.

Bron: N-VA/PLE

JH

Facebook9
Facebook
Twitter
Visit Us